ITM: Kako zanesljiv pokazatelj zdravja je v resnici?

Indeks telesne mase (ITM) se je začel uporabljati že v 19. stoletju. Gre namreč za izračun oziroma postopek, ki ga je leta 1832 razvil belgijski matematik Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Da bi izračunali indeks telesne mase neke osebe, moramo njeno težo, izraženo v kilogramih, deliti s kvadratom njene višine, izražene v metrih. Danes si lahko seveda pri tem pomagamo tudi s posebnimi računali, ki jih najdemo na spletu.

Glavna prednost računanja indeksa telesne mase naj bi bila možnost hitrega ugotavljanja morebitnih odstopanj od tistega, kar je pojmovano kot »zdrava telesna teža«, to pa naj bi pomagalo pri oceni zdravja osebe. Vendar pa je lahko pretirano zanašanje na ITM problematično …

Šest kategorij na podlagi indeksa telesne mase …

Pri indeksu telesne mase obstaja običajno šest razredov. Indeks, ki je nižji od 18,5, pomeni, da je vaša telesna teža prenizka. Če je vaš ITM med 18,5 do 24,9, je vaša telesna teža normalna. Pri osebah, katerih ITM  znaša od 25,0 do 29,9, govorimo o povišani telesni teži, nato pa obstajajo še trije razredi močno povišane telesne teže oziroma debelosti (od 30 do 34,9; od 35,0 do 39,9; nad 40). Bolj ko smo oddaljeni od normalnega ITM-a, večje naj bi bila možnost za zdravstvene zaplete. Ta ugotovitev je bila potrjena tudi z mnogimi raziskavami. Povečana nevarnost za kronične bolezni in prezgodnjo smrt je bila zaznana tako pri osebah s prenizko telesno težo kot pri posameznikih, ki so pretežki (nevarnost je še posebej velika, če je vaš ITM višji od 30). Vendar pa po drugi strani ne moremo spregledati omejitev, povezanih z indeksom telesne mase …

Izračun ne upošteva drugih dejavnikov, ki imajo lahko velik vpliv na zdravje

Čeprav je lahko računanje indeksa telesne mase koristno pomagalo, je pomembno, da se ne zanašamo zgolj na to metodo. Ena od največjih težav, povezanih s tovrstnimi izračuni, je, da niso upoštevani drugi dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na naše zdravje, na primer starost, vsakodnevne navade in genetske dispozicije. To, da je vaš indeks telesne mase znotraj okvirov »normalnega«, še ne pomeni, da ste zares zdravi.

Ogromno je odvisno tudi od deleža in razporeditve telesne maščobe

Velika težave pri indeksu telesne mase je tudi to, da niso upoštevane različne konstitucije oziroma razmerje med maščobnimi tkivi in mišično maso. Oseba, katere indeks telesne mase je precej visok, je lahko na primer zelo mišičasta, kar pomeni, da njena telesna teža ni nujno nezdrava. Poleg tega pa je pomembno, kakšna je razporeditev maščobe. Znano je namreč, da je za zdravje še posebej nevarno kopičenje maščobe na predelu trebuhu, kar seveda prav tako ni upoštevano pri računanju indeksa telesne mase.

Pretirano osredotočanje na ITM lahko zasenči dejanske vzroke zdravstvenih težav

Zaradi pretirane osredotočenosti na indeks telesne mase lahko zdravniki pogosto spregledajo druge dejavnike, ki vplivajo na zdravje pacientov. Tako lahko določene težave preprosto pripišejo povišani telesni teži, namesto da bi se odločili za dodatna testiranja. To lahko oteži pot do prave diagnoze, posledično pa seveda tudi samo zdravljenje.

ITM je smiselno kombinirati z drugimi metodami …

Računanje indeksa telesne mase ima sicer zagotovo določene prednosti – najpomembnejša je ta, da gre za preprost, hiter in brezplačen izračun – vendar moramo biti pri tem pazljivi. Ko ugotavljamo, ali gre pri teži neke osebe resnično za odstopanja, ki predstavljajo zdravstveno tveganje, je na primer dobro upoštevati vsaj še obseg pasu ter razmerje med obsegom pasu in bokov. Zagotovo je lahko zelo koristno tudi merjenje deleža maščobe, vendar pa morate upoštevati, da naprave za domačo uporabo običajno niso najbolj natančne. Če želimo zares natančno informacijo o deležu maščobe, so tako potrebne profesionalne meritve.

Preberite še: Telesna teža: nanjo ne vplivata samo hrana in telovadba