Raziskave psihologov so pokazale, če si človek umišlja, da šteje ovce, ki skačejo preko ograde, naglo zaspi.
S tem ko si predstavlja ovce, zaposli desno polovico možganov in tako prepreči neprijetne misli. Ko pa pri tem še šteje, kar je opravilo leve polovice možganov, zaposli še to. S tem ima neobremenjeno zaposlene celotne možgane in hitro zaspi.