Vprašanje: Nakup kurilne naprave za socialno šibke državljane

Vprašanje: Mene pa zanima, ali imamo tudi socialno šibki državljani, ki prejemamo socialno podporo, kakšno možnost za zamenjavo stare kurilne naprave?

kurilna naprava

Odgovor: Da. Trenutno je »odprt« razpis, ki socialno šibkim občanom omogoča zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi napravami na lesno biomaso. Sredstva so namenjena le občanom s stanovanjskimi stavbami v določenih občinah (Ljubljana, Celje, Hrastnik, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje).

Pogoj za uspešno kandidiranje je, da gre za osebo, ki je investitor in je hkrati socialno šibek.

Socialno šibek občan pa je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge za ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.

Povejte svoje mnenje - kometirajte