0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaMožnost sofinanciranja vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali vgradnje toplotne črpalke

Možnost sofinanciranja vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali vgradnje toplotne črpalke

MORDA VAS ZANIMA

Številni državljani, ki razmišljajo o ekološko sprejemljivejših in stroškovno učinkovitejših načinih ogrevanja, bodo veseli novice, da je trenutno v Sloveniji (prek Eko sklada) na voljo razpis (javni poziv) za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

- Oglas -

Namen razpisa (poziva) je ekološki. Dajalec sredstev namreč želi zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka in z ekološko sprejemljivejšimi rešitvami prispevati k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka.

sofinanciranje ogrevanje ekosklad

Za kaj konkretno gre?

Možnost sofinanciranja obstaja za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, pa tudi za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, priključitev stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, za vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, za toplotno izolacijo fasade, za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi in še za nekaj projektov.

- Oglas -

Gre za finančno precej »bogat« razpis, saj je na voljo kar 15.800.000 evrov. Zanimivo je, da lahko interesenti z eno samo vlogo hkrati kandidirajo za več naložb (ukrepov) v zvezi s stanovanjsko stavbo in da lahko v teh primerih prejmejo celo več sredstev, kot če bi kandidirali s samo enim ukrepom.

Razpis je namenjen le fizičnim osebam. Pomemben pogoj je, da mora biti vloga za pridobitev finančne spodbude oddana pred začetkom del za izvedbo naložbe. Vse naložbe morajo biti izvedene skladno s predpisi (zato svetujemo, da kandidati poskrbijo za to, da bodo vsa dela izvajali resni izvajalci, ki imajo svoja podjetja in za svoje storitve izdajo račun).

Stavba in vsi njeni deli, za katere kandidati kandidirajo za pridobitev sredstev, pa mora biti zgrajena v skladu z veljavno zakonodajo, stavba mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje.

Kandidati lahko s strani Eko sklada pridobijo do 20 % priznanih stroškov naložbe, v nekaterih primerih tudi do 50 % priznanih stroškov naložbe.

- Oglas -

Finančna sredstva se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do teh sredstev (do nepovratne finančne spodbude).

Za izplačilo sredstev mora vlagatelj (Eko skladu) predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe.

Vlagatelji so omejeni tudi z roki. Naložbe morajo biti namreč zaključene v devetih mesecih od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba pa postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe daljši, in sicer osemnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

.

NAJNOVEJŠE