0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Zdravje & prehranaVoda: življenjska tekočina, ki v sebi skriva zdravje

Voda: življenjska tekočina, ki v sebi skriva zdravje

MORDA VAS ZANIMA

Mnogi smo lahko presenečeni, ko spoznamo, da je običajna voda največji čudež, ki ga poznamo. “Čudeži” imenujemo tiste pojave v vsakdanjem svetu, ki so po svoji neobičajnosti drugačni od naših pričakovanj, za “misterije” pa smatramo tisto, kar je delno ali povsem zavito v skrivnost. Okoli nas imamo v neposredni bližini toliko čudežev in misterijev, da jih moramo vedno na novo proučevati, čeprav so že zdavnaj razloženi. Nobena znana substanca ni zavita v toliko neobičajnosti, misterijev in paradoksov kot prav voda.

- Oglas -

Stanje voda in onesnaženost voda

V zadnjih letih je bilo s področja vode kar precej pojasnjenega in razloženega, izsledki so postali uporabni. Vede fizika, kemija in biologija niso bile dovolj za proučevanje vode, ker so raziskovale le s svojega zornega kota in svojih izsledkov niso povezovale. Nova znanost, ki jo imenujemo hidronika, na celovit način proučuje vodo in njene fenomene in vse, kar je povezano s temi fenomeni, verjetno pa se bodo pojavili še novi. Čeprav je o vodi že veliko  napisanega, želim v pričujočem tekstu osvežiti nekaj pojmov in razlag. V Sloveniji se pojavlja tudi vse več onesnaženosti voda zaradi prekomerne uporabe besticidov.

Lastnosti vode

Vsi vemo, da je voda kemijska spojina H2O, brez barve, okusa in vonja, da se pojavlja v treh agregatnih stanjih, tekočem, trdem (led) in plinastem (para), da ima gostoto 1kg na 1liter volumna, da je vseprisotna na Zemlji, da pokriva ¾ njene površine in tvori približno enake ¾  telesne mase živih organizmov, tudi človeka, kar je lahko slučajno ali pa tudi ne. Ocenjeno je, da je 98% vode v oceanih in morjih in ta je slana, 2% vode pa je sladke vode v jezerih, ledenikih, rekah, ki pa tudi ni vsa uporabna za življenje. Voda ima izredno sposobnost kroženja, stalno potuje zaradi klimatskih razmer, ki jih tudi ustvarja, včasih je ujeta v čvrstih materijah ali v ledu, vendar podzemni in nadzemni tokovi zaradi gravitacije povzročajo stalno premikanje vode. Kroženje vode ni teritorialno lokalizirano in lahko rečemo, da ni molekule vode, ki ne bi že večkrat obšla Zemljo ali že bila kdaj ujeta v kakšni rastlini, živali ali človeku.

Voda je tudi najmočnejše splošno topilo, saj raztaplja več kot 135 snovi in tudi kamenine, kar je med drugim dokazala v naravi s tvorbo in spreminjanjem reliefa zemlje.
Specifična toplota vode je nadaljnja drugačnost vode od večine drugih substanc, ta lastnost se uporablja v tehnologijah hlajenja in ogrevanja. Tudi znoj, ki ga izločamo, je v največji meri iz vode in je zato odlično naravno sredstvo za ohlajanje organizma.

- Oglas -

Ena od anomalij vode je sprememba njene gostote pri ohlajevanju; bolj je hladna, bolj se krči, kar velja sicer tudi za ostale tvarine. Toda za vodo to velja le do +4°C, če jo ohlajamo še bolj, se voda začne širiti, in ko pri 0°C postane led, je njen volumen za 9% večji, postane lažja in zato led plava na vodi, kar omogoča, da voda v globinah ne zmrzne in s tem ohranja v vodi življenje.

Pomemben je tudi hidrostatični paradoks, ki sicer velja tudi za ostale tekočine, kar pa seveda ne zmanjšuje paradoksalnosti vode. Tehnično povedano gre pri hidrostatičnem paradoksu za to, da je pritisk tekočine na dno posode odvisen le od višine nivoja tekočine v posodi in ne od njene oblike in torej ni odvisen od celokupne količine tekočine.

voda

Vplivanje na vodo

Na vodo, ki teče skozi zemljo, vpliva zemeljsko magnetno polje in ima taka voda večji potencial kot kamnine in rudnine, s tem pa se ustvarjajo določene spremembe v vodi, spreminjajo se fizikalne lastnosti vode. Voda, ki teče skozi geomagnetno polje, pridobiva proste elektrone, kar vpliva, če takšno vodo pijemo, na uravnavanje telesnega magnetizma, ta pa spet nadalje stimulira biokemične procese, ki so osnova telesnim komunikacijskim sistemom in samozdravljenju telesa. Veliko znanstvenih študij, ki so proučevale uporabo naravne  magnetizirane vode, je pokazalo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri mnogih boleznih in boleznih, ki so vezane na starost in staranje. Naravno magnetizirana voda pozitivno vpliva na živčni sistem, uravnava krvni pritisk in vpliva na hitrejši proces zdravljenja in celjenja ran.

S pojavom elektromagnetizma so se pojavile zamisli in možnosti za umetno magnetiziranje vode. Raziskovalci so odkrili izredno blagodejne vplive vode, ki je bila prepuščena skozi magnetno polje, na žive sisteme, to je na razne rastline in živali. Uvedli so sistem magnetiziranja vode in uporabo le-te v poljedelstvu, kjer so dosegali vidne rezultate pri prirastu poljščin in klijavosti semen. Tudi živali, napajane z magnetizirano vodo, imajo večji prirast, večjo zdravstveno odpornost, kokoši dajejo več jajc, poveča se mlečnost krav.

- Oglas -


Zelo dobri rezultati se z magnetiziranjem vode dosegajo na področju tehnike, predvsem v kotlovskih sistemih in vodovodnih instalacijah, kjer se skoraj ne pojavlja več tvorba vodnega kamna, s čimer se zmanjšujejo stroški čiščenja in vzdrževanja. Tudi nafta, prepuščena skozi magnetno polje, ne tvori več oblog na stenah cevovodov, pomembno pa je tudi odkritje, da je beton, napravljen z magnetizirano vodo, precej odpornejši na razne atmosferske vplive kot običajni betoni. Natančnejših in znanstvenih izsledkov o vplivu umetno magnetizirane vode na človeka še ni, znano in izkazano pa je, da ima naravno magnetizirana voda veliko pozitivnih učinkov na počutje in zdravje.

Kadar znanost nečesa še ne zna ali ne more pojasniti, zadevo precej rada ignorira ali spregleda, kot da pojava sploh ni. Danes že kar dosti govorimo o tem, da ima voda spomin, da si zapomni mnogo informacij in jih prenaša. In to je še eden izmed fenomenov vode, s katerim se v svetu ukvarjajo mnogi posamezniki in tudi največji instituti.

voda

Voda v homeopatiji

Uspehe homeopatije je v osnovi iskati predvsem v obdelavi vode, ki ji dodamo zdravilno sredstvo in večkrat potenciramo, to je razredčimo in vsakič dobro pretresemo. To pomeni, da si bo voda zapomnila prisotnost razredčene snovi tem bolj, čim večkrat se snov razredči in dobro pretrese. Dokazano je, da v velikokrat potencirani raztopini ni več niti molekule prvotne snovi, pa vendarle deluje in zdravi. Voda, v kateri se to dogaja, si zapomni zdravilnost kot informacijo in jo, ko pride v telo, preda telesnemu informacijskemu sistemu, nakar se telo po načelu samozdravljenja začne zdraviti.

Voda pa si zapomni tudi glasbo, lepe ali grde besede, to so v bistvu različne vibracije, ki jih voda oblikuje v različne kristale, ki jih lahko celo slikamo s posebnim fotografskim postopkom. Ali pa lahko voda pridobljene informacije tudi »pozabi«? S poskusi so dokazali, da je to v resnici mogoče oziroma da se informacije zbrišejo pod vplivi močnega magnetiziranja vode, s pregrevanjem vode nad 65 °C, res se informacije lahko potem ponovno vnesejo. Torej imata hidromagnetizem in spomin vode isto fizikalno svojstvo, to je utemeljenost na elektromagnetizmu.

Voda doživlja spremembo v svoji strukturi tudi, ko jo zamrznemo in nato odmrznemo. Raziskave kažejo, da tako spremenjena voda pozitivno deluje na biokemične procese v živih organizmih in dosega podobne učinke kot magnetizirana voda. Rastline, zalivane s takšno odmrznjeno vodo, lepše in hitreje rastejo, živali, ki jim ponudimo običajno in odmrznjeno vodo, se bodo raje odločale za pitje odmrznjene vode. Sicer pa je zmrzovanje in taljenje ledu povsem naraven in reden pojav na našem planetu in zaradi kroženja vode lahko rečemo, da ni kaplje vode, ki ne bi bila že kdaj zamrznjena.

Pogosto slišimo za izraz mrtva voda, ki ne vzpodbuja več življenja in v kateri življenje zamre. To se zgodi z vodo, ki jo segrejemo nad 65 stopinj, ko voda v biološkem smislu umre. Če takšno vodo za več dni izpostavimo sončim žarkom, bo biološko ponovno oživela. Takšno vodo so poimenovali dinamizirana voda in opazili, da ima takšna voda izredno dober vpliv na rast določenih kmetijskih izdelkov. Včasih je treba vodo zaradi onesnaženja prekuhati, in čeprav s tem izgubi precej svojih lastnosti, je pa še vedno uporabna za druge namene.

V naravnem procesu kroženja je voda vedno izpostavljena sončnim žarkom in se tako na svoji poti sama dinamizira.

Voda, pitna vodaČudežni kristali

Piramide, kot oblika, imajo in dajejo svoje znane in manj znane efekte. Znan in patentiran je efekt, da se britvica v piramidi, položena nekaj časa na  1/3  višine, sama naostri. Čeprav ta efekt znanstveno še ni razložljiv, ga je znanost sprejela in so ga mnogi preizkusili na več načinov. Tja položena hrana se na tej višini veliko pozneje kvari, sadje ne zgnije, temveč se posuši – mumificira. Eden najbolj zanimivih piramidnih efektov je nastanek piramidne vode, ki jo dobimo tako, da vodo v posodi za nekaj dni postavimo na 1/3 višine piramide. Voda spremeni del svoje strukture in postane zdravilna, v prvi vrsti pomaga pri vzpostavljanju psihičnega ravnotežja in pospešuje eliminacijo negativnih emocionalnih stanj, pomaga pri študijskih in športnih aktivnostih, izredno dobro pospešuje rast rastlin. Spet pa velja, da se njen učinek izgubi, če tako vodo segrevamo nad 65 stopinj, ni pa tudi znano, kako dolgo piramidna voda zadrži svoje lastnosti. Za testiranje, raziskovanje vode in odkrivanje novih spoznanj je torej še veliko možnosti.

Stališče hidronike, znanosti, ki se celovito ukvarja s fenomeni in raziskovanjem vode, je, da je pri vplivu energetskih polj okoli živih organizmov prav voda osnovni nosilec avre. (O avri si lahko več preberete članek v 3.5 številki revije Karma). To potrjujejo posnetki vodnih kapljic s kirlianovo kamero, ki ji je dodan poseben pribor za slikanje tekočin. V avri, torej energetskem polju vode je obilo informacij in opazne so razlike med različnimi vrstami vod in kakšnim vplivom je bila izpostavljena. V laboratorijih ugotavljamo običajno fizikalne in kemijske lastnosti vode, zanima pa nas, ali ima voda tudi energetske lastnosti in kakšne informacije so v njej. Ali lahko slikamo tudi spomin vode in izvemo kakšne informacije nosi? Upajmo, da bodo prizadevanja raziskovalcev in razvoj novih tehnologij kmalu omogočile pridobivanje teh informacij iz vode. Že sedaj vemo, da imajo čiste, lepe in dobre vode lepe avre in pravilno formirane kristale.
Zdravje in voda

Živa voda

Dandanes zelo uporabljen pojem živa voda je že preveč posplošen in razvrednoten. Danes ni več vsaka voda, ki preteče sedem kamnov, živa in čista voda. Pod pojmom “čista voda” razumemo vodo, kakršna je v živih organizmih. Poznanih je mnogo načinov, kako izboljšati kvaliteto »urbanih« pitnih vod v naših cevovodih. Razni filtri, magneti, kristali, membrane ter kombinacije vseh teh naprav sicer izboljšujejo in oplemenitijo pitno vodo, da je kar najbolj prijazna in koristna za naše telo, rastline in živali. Vendar najbolj čisto in najbolj koristno vodo za naše telo najdemo le še na nekaj lokacijah na Zemlji. Znane so po tem, da tam živi največ stoletnikov in ljudi v dobrem fizičnem stanju. V tem primeru gre za posebno ledeniško vodo, ki ima posebej prirejeno sestavo mineralov v zelo drobni obliki in vsebuje precej anionskega vodika, ki daje vodi antioksidantske sposobnosti. Taka voda, znana pod imenom “voda tipa Hunza” (Hunza je ljudstvo, ki živi v ledeniški dolini v Himalajskem pogorju), je še najbolj podobna živi vodi, kakršna je v živih organizmih.

“Voda za zdravje”, “Voda je zdravje”, “Brez vode ni zdravja” in še več je naslovov, ki nas vedno in dobronamerno opozarjajo na redno pitje večjih količin vode dnevno, kar pomeni najmanj od 1 do 2,5 litra na dan. Radi bi pili najboljšo vodo, potrebujemo pa kakršno koli, poleti več, otroci sorazmerno več kot odrasli, podnevi več kot ponoči, pri težjih delih na vročini več kot doma. Tudi vrsta prehrane vpliva na potrebe po vodi, tudi če pijemo alkoholne in kofeinske pijače, ki vežejo veliko vode. Prav tako pa ni vseeno, kdaj pijemo vodo. Koristno jo je piti pred obrokom, manj pa med jedjo in takoj po njej, prebavni sokovi so tudi tekočine in če hkrati pijemo in jemo, razredčimo prebavne sokove in upočasnimo prebavne procese. Sadni sokovi niso pijača, saj jih telo smatra za hrano, čaj, alkohol in umetni kofeinski napitki pa tudi niso tista voda, ki jo potrebujemo. Približno 2/3 vode dobimo vase s pitjem, ostalo s hrano, najbolj primerna hrana so sadje in zelenjava, nekaj vode pa proizvede naše telo samo, z oksidacijo vodika in hranilnih snovi. Vodo, ki jo popijemo, pa mora telo najprej spremeniti v tako obliko, ki najbolj ustreza celicam.

In kako se naše telo odzove, če ne uživamo dovolj vode? Vsako dolgotrajnejše pomanjkanje vode v telesu se sčasoma razvije v bolezen. Telo ima sicer za vodo svoj varčevalni sistem, ki pa lahko vztraja le določen čas. Vodo najprej dobijo možgani, potem šele ostali organi. Tipičen alarmni znak, kakršnega daje telo ob pomanjkanju vode, je znižan krvni pritisk, kar občutimo kot omotico, lahko pa pride do odpovedi ledvic, možganske kapi, srčnega infarkta. Že manjša dehidracija povzroča upad psihofizičnih sposobnosti, zmanjša se sposobnost obvladovanja stresa, poveča se razdražljivost, poviša se telesna temperatura, kar pa še povečuje nadaljnjo izgubo vode iz telesa in tako naprej.

Bi radi bili bolj zdravi? Torej pijte in pijte vodo, saj je dobra voda v pravih količinah vsekakor najboljše splošno zdravilo.

Kakšno vodo naj pijemo ?

Voda, ki jo pijemo, naj bo predvsem alkalna, imenujemo jo tudi bazična in tudi lužnata. Kako vemo, katera voda je to ? Opredeljena je s stopnjo pH  (potentia Hydrogenii), kar izmerimo s preprostimi merilnimi pripomočki.

Ionizirana voda

V telo jih vnesemo z vitaminskimi pripravki, najbolj preprosto in koristno pa s pitjem ionizirane vode, ki je najboljši antioksidant. Takšno vodo imenujemo živa voda, to je voda,  kakršna je v  živih organizmih. Po svojih lastnostih se bistveno razlikuje od voda v naših potokih, rekah, jezerih in morjih. Z izrazom živa voda mnogi označujejo v vsakdanjem življenju različne tipe vod, dejansko pa so žive le tiste, ki imajo take lastnosti, kot je voda v živih  bitjih. Nasprotno je mrtva voda tista, ki ne podpira življenja. Čeprav si ne moremo zamisliti življenja brez kisika, je njegova prevelika koncentracija v vodi biološko neprimerna, zato je takšna voda antiseptična (uničuje mikroorganizme).

Osnovni kazalec, ki nam pove, ali utegne biti neka voda »živa« ali ne, je ORP, merimo ga z redoks metrom, pokaže nam vrednosti v mili Voltih. Žive vode imajo negativne vrednosti ORP (od 0 do –800 mV).  Toda negativni ORP še ne zagotavlja, da je voda res antioksidantska, veliko je snovi, ki imajo negativni ORP, pa v organizmu nimajo antioksidatskega učinka, negativna vrednost ORP je zato potreben (ne pa zadosten) pogoj živosti vode. Kot izhodiščni kazalec živosti voda pa je povsem zadosten, saj ima malokatera voda oziroma napitek negativen ORP.  Nekateri dodatki sicer lahko pripomorejo k negativnemu ORP, vendar te vode nimajo antioksidantskega učinka, ker je pogoj, da negativen ORP dosežemo z anionskim vodikom (H-), ki je temeljni vir za antioksidante v živih bitjih. Vsebnost anionskega vodika (H-) je možno izmeriti z nuklearno magnetno resonanco (NMR).  Na  svetu so  doslej našli le 5 lokacij, kjer je naravna živa voda in tam živi sorazmerno največ stoletnikov.  V glavnem gre za posebno ledeniško vodo, polno mineralov v zelo drobni, koloidni obliki in anionskega vodika (H-), ki daje vodi antioksidatske sposobnosti. Oboje je značilno tudi za tekočine v živih organizmih. Živa voda se od mrtve loči tudi po vrelišču, površinski napetosti, zeta potencialu in drugih lastnostih.

Janez Pelko

.

NAJNOVEJŠE