Svet se združuje v boju proti divjemu lovu zavarovanih živali

Svet se sooča z izjemnim porastom divjega lova zavarovanih živali kot so sloni, nosorogi in tigri, zato je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (ZN) danes sprejela zgodovinsko resolucijo, ki obvezuje vse države, da okrepijo svoja skupna prizadevanja za končanje svetovne krize krivolova in ustavijo nezakonito trgovino z zavarovanimi živalmi.

Resolucija ZN »Tackling the Illicit Trafficking in Wildlife«, ki sta jo predlagali Gabon in Nemčija in je podprta s strani 70 drugih narodov, je rezultat treh let diplomatskih prizadevanj. To je prvič, da so vsi narodi priznali resnost problema krivolova prostoživečih živali in nujnosti, da združijo sile v boju proti le-temu.

»Resolucija ZN predstavlja novo fazo v boju proti kriminalnemu divjemu lovu, ki z izumrtjem grozi številnim vrstam ter ogroža nacionalno varnost in trajnostni razvoj celotnih držav,« je dejal Marco Lambertini, direktor WWF International. »Ta resolucija dokazuje, da krivolov ni več samo ´okoljski´ problem omejen na le nekaj držav, temveč je postal prednostna naloga vsakega naroda.«

I-am-not-a-medicine

S kolapsom populacij slonov v Mozambiku in Tanzaniji ter rekordnim številom ubitih nosorogov v Južni Afriki, kriza krivolova neposredno spodkopava globalna prizadevanja za ohranitev teh vrst. Resolucija ZN prav tako navaja širše vplive krivolova, ki preprečuje dobro upravljanje zavarovanih območij, spodkopava pravno državo in zmanjšuje blaginjo lokalnih skupnosti, hkrati pa se uporablja tudi kot vir financiranja kriminalnih mrež in oboroženih spopadov.

»Le nekaj tednov pred srečanjem ZN za dokončanje Ciljev trajnostnega razvoja, je pomembno, da je vsaka država podpisala, da se bo borila proti naraščajoči grožnji organiziranega divjega lova,« je dejal Lambertini.

Pomaga lahko le celostni pristop

Ob spoznanju, da lahko le celostni pristop zajezi sedanjo krizo, se je vseh 193 članic Združenih narodov dogovorilo za krepitev regionalnega in mednarodnega sodelovanja vzdolž celotne verige nezakonite trgovine z divjimi in zavarovanimi živalmi, vključno s strožjimi ukrepi za zaustavitev divjega lova, tihotapljenja in povpraševanja.

Poleg krepitve sodnih procesov in boljšim izvajanjem zakonov, resolucija poziva države, naj v boj proti nedovoljeni trgovini aktivno vključijo lokalne skupnosti z izboljšanjem njihovih pravic in krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje teh območij in pridobivanja večjih koristi od turizma.

»Nepal je dokazal, da ta celovit pristop deluje, saj so zaradi kombinacije politične volje na visoki ravni, posvečenimi nadzorniki v zavarovanih območjih in pristnim sodelovanjem lokalne skupnosti, dosegli, da v zadnjih treh letih ni bil ubit niti en sam nosorog – zdaj je na drugih državah, da sledijo Nepal in ukrepe, določene v tej zgodovinski resoluciji,« je povedala Elisabeth McLellan, vodja programa proti krivolovu in tihotapljenju v WWF International.

Pritegnjene zaradi sorazmerno nizke stopnje tveganja in visokimi donosi in zahvaljujoč svoji brutalnosti, so se organizirane kriminalne mreže uspele infiltrirati v nezakonito trgovino z zavarovanimi živalmi, s tem da so vpeljale bolj sofisticirane metode krivolova in tihotapljenja ter še več nasilja in korupcije.

V odgovor, resolucija poudarja nadnacionalen in organiziran značaj teh kaznivih dejanj, ki uničujejo naravo in iztrebljajo živalske vrste, in nagovarja države na večji boj proti korupciji ter rešitev problema pranja denarja iz krivolova.

»Če bodo države v celoti izvajale resolucijo, bo krivolov postal veliko bolj tvegan in precej manj finančno zanimiv,« je dejala McLellan. »Strogi mehanizmi poročanja v resoluciji morajo zagotoviti, da bo dosežen resničen napredek in da se vsi kritični problemi učinkovito rešijo.«

Od leta 2016 naprej bo generalni sekretar ZN odgovoren za predložitev letnega poročila o globalnem krivolovu in izvajanju resolucije v državah, skupaj s priporočili za nadaljnje ukrepanje. Na dnevnem redu za razpravo v naslednjem letu je tudi že imenovanje posebnega odposlanca – poteza, za katero WWF meni bo pomagala spodbujati zavest in vplivati na države, da se držijo dogovorjenega.

»WWF je odigral ključno vlogo pri spremembi stališč o divjem lovu zavarovanih živali v zadnjih letih, poudarjajoč njegov vpliv na lokalne skupnosti in drastično zmanjšanje populacije slonov, nosorogov, tigrov in drugih vrst,« je dejal Lambertini. »WWF se bo zdaj osredotočil, da državam pomaga pri njihovih ključnih prizadevanjih za izvajanje resolucije in za končanje tega strašnega globalnega kriminala – enkrat za vselej.«