S posebnimi kompostniki do manj konfliktov z medvedi

V Sloveniji po uradni oceni prebiva okoli 450 medvedov. Medvedi v naselje in bližino ljudi največkrat zatavajo zaradi zelo lahko dostopne hrane, zato so v sklopu mednarodnega projekta Life Dinalp Bear v Sloveniji pričeli z razdeljevanjem posebnih medovarnih kompostnikov in smetnjakov, ki naj bi zmanjšali število srečanj oziroma konfliktov med to veličastno živaljo in človekom.

Medved

Ostanki hrane bodo medvedom nedostopni

Raziskave kažejo, da je poglavitni razlog za to, da ljudje prihajajo v naselja in bližino ljudi to, da tam najdejo lahko dostopno hrano, zato je po mnenju stroke rešitev, da medvedom naredijo hrano nedostopno. V ta namen bodo na petih območjih v Sloveniji razdelili 200 medovarnih kompostnikov in smetnjakov, v katerih bodo ostanki hrane medvedom nedostopni. Ta teden pa so jih začeli deliti na območju Sodražice.

V bližini naselij je letno v povprečju kar do 200 konfliktov z medvedi

Srečanja z medvedi so sicer najbolj pogosta spomladi, ko se bodo medvedi prebudili iz zimskega dremeža iz svojih brlogov. Konfliktni z medvedi so v Sloveniji pogosti tudi v občini Kostel, na območju Loške doline in v vasi Rakitne ter na območju južnega dela občine Ig. Tudi tam bodo spomladi razdelili medovarne kompostnike. V bližini naselij je v Sloveniji letno v povprečju od 150 do 200 konfliktov z medvedi, kakšno leto več ali tudi manj. V primeru konfliktov ukrepa posebna intervencijska skupina, ki deluje na Zavodu za gozdove Slovenije.

Infrardeči senzorji, ki se aktivirajo, ko je v bližini medved

Pri projektu sodelujejo v še Hrvaška, Avstrija in Italija oz. skupno devet ustanov iz teh držav. Glavni cilj projekta, ki ga podpira tudi ministrstvo za okolje in prostor, je zmanjševanje vseh vrst konfliktov zaradi medveda. Pomemben cilj je tudi enotno upravljanje s populacijo medvedov na čezmejni ravni, prav tako spremljajo širjenje medvedov z Dinarskega območja proti Alpam. V okviru projekta tako izvajajo še nekatere druge ukrepe. Največ ukrepov so izvedli na cesti od Ljubljane proti Kočevju. Tam so na dveh odsekih, kjer je največ trkov med medvedi in vozili, postavili dinamične znake. Ti imajo posebne infrardeče senzorje, ki se aktivirajo takrat, ko je v bližini žival. Na več odsekih te ceste nameščajo tudi zvočna odvračala, ki so jih hkrati namestili tudi ob železnici od Ljubljane proti Kopru. Za dva najbolj kritična odseka avtoceste proti Primorski pa načrtujejo, da ju bodo ogradili z električno žico.