Znanstveniki so odkrili, da rastlina Helianthemum squamatum lahko kar devetdeset odstotkov tekočine, ki jo potrebuje za življenje, izčrpa iz kristalizirane vode, ki je ujeta v kamnih iz mavca. To je v tem trenutku edina znana rastlina, ki si pomaga na takšen način, zato je odkritje zelo pomembno.

Helianthemum squamatum

Voda iz mavca

Skupino raziskovalcev sta vodila biologinja Dr. Sara Palacio z Inštituta za ekologijo v Pirenaicu v Španiji in Dr. Juan Pedro Ferrio z Univerze v Lleidi. Skupina si je pomagala z različno izotopično sestavo vodika in kisika, ki jo imata voda pridobljena iz mavca in navadna voda iz tal. Z analizo rastline so nato ugotovili, koliko odstotkov vode je rastlina dobila iz tal in koliko iz kamna. V poletnem času, si je večinoma pomagala s kamnom in to kar med 70-imi in 90-imi odstotki.

Mavec je bela naravna in mehka kamenina, ki jo v kemiji imenujemo kalcijev sulfat. Nastajal je s sedimentacijo pri izparevanju vode v plitvih morskih zalivih v toplih klimatskih območjih po vsem svetu. Če mavec izgubi kristalno vodo, nastane anhidrit, ki pa se ob stiku z vodo spet spremeni v mavec. Ponavadi je sestavljen iz dvajsetih odstotkov vode. Ker najdemo mavec tudi na drugih planetih, bi lahko rezultati raziskave pomagali tudi pri raziskovanju življenja na drugih planetih.

Foto: Wikimedia Commons