Vprašanje: Mene pa zanima, ali lahko še tudi po oddaji vloge (izdaji odločbe za dodelitev sredstev s strani Eko sklada) zamenjam tip kurilne naprave?

ekosklad razpis prijava

Odgovor: Da, tudi še po oddaji se lahko odločite za spremembo tipa ali modela kurilne naprave, vendar pa bodite pri tem pozorni na to, da so tudi novo izbrana oprema ali gradbeni materiali na informativnem seznamu ustrezne opreme, ki jih Eko sklad objavlja na svoji spletni strani, oz. da izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva.

Tovrstna sprememba mora biti jasno razvidna iz osveženega predračuna, ki ga lahko pošljete na Eko sklad kot dopolnitev vloge.