Vprašanje: Zanima me, ali so morda na voljo tudi kakšni ugodni krediti za financiranje solarnih sistemov (naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca)?

Solarni sistem sofinanciranje

Odgovor: Da.  Če gre za namestitev naprav oz. izgradnjo objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca z nazivno močjo do 50 kW imate možnost pridobiti ugoden kredit do 40.000 evrov z odplačilno dobo do 10 let in obrestno mero trimesečni EURIBOR plus 1,3 %.