0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaUsmeritve in nasveti pri uvajanju delitve stroškov za toploto

Usmeritve in nasveti pri uvajanju delitve stroškov za toploto

MORDA VAS ZANIMA

Bliža se 1. oktober, do katerega morajo lastniki  enot v stanovanjskih in poslovnih stavbah poskrbeti za vgradnjo delilnikov stroškov za toploto in preiti na delitev in obračun stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode po dejanski porabi.

- Oglas -

Namen tega ukrepa, ki ga predpisuje energetski zakon, je predvsem zmanjšanje porabe in stroškov za energijo. S tem se zmanjšujejo potrebe po novih energetskih objektih, zmanjšuje se odvisnost od uvoza energije in negativni vplivi na okolje. Pavšalno plačevanje stroškov po ogrevani površini učinkovitega ravnanja z energijo namreč ne spodbuja.

Radiator, ogrevanjeV tujini, kjer so takšno prakso že uvedli, se je poraba energije za ogrevanje zmanjšala od 20 do 30 ali celo več odstotkov, kar pomeni, da se strošek uvajanja delilnikov povrne v  dveh do treh letih. Na zmanjšanje porabe energije vpliva predvsem naše ravnanje. Zato kampanja »Plačam kolikor porabim«, ki jo izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, poteka v povezavi s kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, ki je namenjena spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo.

Montaža delilnikov stroškov za ogrevanje ni zahtevna in ne vključuje gradbenih del. Delilniki se privarijo na radiatorje. Nameščajo jih za to usposobljena podjetja, ki večinoma omogočajo tudi odčitavanje in delitev stroškov za toploto, za to pa je potrebno ustrezno znanje in izkušnje. V večini primerov je upravnik stavbe tisti, ki pripravi nabor primernih ponudnikov delilnikov in izvajalcev delitve stroškov. Pomembno je, da so v stavbi nameščeni delilniki iste vrste in tipa. V nasprotnem primeru pravilna delitev stroškov ni mogoča. Priporočljivi so delilniki, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. S tem se izognemo, da nam izvajalec delitve stroškov vsak mesec vstopa v stanovanje, stanovalci pa so sproti obveščeni o porabi in s tem bolj motivirani za zmanjšanje porabe energije. So pa s tem povezani višji stroški odčitavanja in delitve stroškov. Za odločitev o vrsti in tipu delilnikov ter o načinu delitve stroškov za toploto je potrebno soglasje lastnikov, ki imajo več kot 50-odstotni lastniški delež.

- Oglas -

Pri uvajanju delitve stroškov za ogrevanje pa je poleg vgradnje delilnikov pomembno vzpostaviti tudi ustrezen način odčitavanja in delitve stroškov, ki mora biti za celotno stavbo enoten. Podobno kot pri mobilni telefoniji ne zadostuje zgolj telefonski aparat, ampak je potrebno vzpostaviti naročniško razmerje s ponudnikom telefonskih storitev.

Okvirni enkratni strošek namestitve delilnikov stroškov z daljinskim odčitavanjem je 30 do 40 € po radiatorju. Mesečni strošek odčitavanja delilnikov in delitve stroškov v povprečni večstanovanjski stavbi znaša okvirno 3 € na stanovanjsko enoto.

Delitev stroškov za ogrevanje in toplo vodo se lahko obračunava mesečno ali letno. Izvajalec delitve stroškov na osnovi dejanske porabe določi porabniške deleže stanovanjskih enot, na osnovi katerih razdeli od 60 do 80 odstotkov celotnih stroškov za toploto stavbe. V drugem delu pa je zajeta toplota za ogrevanje skupnih prostorov in toplota, ki se porazgubi med posameznimi stanovanjskimi enotami. Ta del stroškov se med stanovanjske enote razdeli glede na velikost ogrevane površine.

Namen delitve stroškov je predvsem zmanjšanje porabe in stroškov za energijo. Pri izbiri izvajalca delitve in obračuna stroškov bodite seveda posebej pozorni, saj mora imeti potrebna znanja in izkušnje iz tega področja. Poslovno priložnost bi namreč znala poskusiti izkoristiti mnoga podjetja, ki za izvajanje omenjenih storitev nimajo ustreznih znanj in izkušenj.

Stanovalci imajo na voljo vrsto ukrepov varčevanja z energijo, ki niso povezani s stroški, kot je na primer pravilno prezračevanje prostorov in tesnjenje oken,  predvsem pa nastavitev primerne temperature, ki naj bi bila v dnevnih prostorih med 20 in 22 ºC, v spalnici pa med 16 in 18 ºC. Že z 1 °C nižjo temperaturo lahko zmanjšajo porabo energije za ogrevanje za 6 odstotkov. Prioritetni ukrep varčevanja, ki zahteva manjšo investicijo, pa je namestitev radiatorskih termostatskih ventilov, ki omogočajo reguliranje temperature zraka v prostoru. Po raziskavi REUS 2010 termostatske ventile uporablja 45% slovenskih gospodinjstev. Ukrepi, kot je namestitev radiatorskih ventilov in hidravljično uravnoteženje ogrevalnega sistema sopriporočljivi niso pa obvezni.

.

NAJNOVEJŠE