Globalno segrevanje ima lahko velike posledice

  Globalno segrevanje ozračja ne pomeni le bolj toplih dni ter milih zim. Vsaka sprememba temperature pomeni dodatno nevarnost za razmere na Zemlji.

  Globalna depresija

  Spremembe, katere bodo potrebne zaradi globalnega segrevanja bodo po približnih ocenah stale 20% svetovnega bruto proizvoda. Zato si lahko predstavljate depresijo, skozi katero bodo šli nekateri ljudje zaradi dodatnega znižanja plač ter zvišanja stroškov.

  Izumiranje rib

  Ena izmed navadno podcenjenih posledic globalnega segrevanja je tudi ‘zakisanje’ morja. Morje vsak dan vsrkava ogljikov dioksid iz ozračja, in glede na to, da je tega plina vedno več, je posledica tega večja kislost morja (reakicja, ki se odvija v morju zaradi ogljikovega dioksida, povzroča večje količine karbonske kisline).

  Globalna Lakota

  Da bi lahko nahranili ves svet, je potrebno spremeniti ter preurediti ogromne površine, ki bi bile potrebne za pridelovanje hrane. Takšna infrastruktura pa je tudi odvisna od stabilnega vremena, vendar pa je to nemogoče zaradi spremembe temperatur ter vremena, na kar vpliva globalno segrevanje. Raziskave kažejo, da je vse več dežja v suhih področjih ter vse manj dežja v nekoč vlažnih področjih, kar lahko privede do popolnega preobrata, nič pa se ne da spremeniti čez noč, za vzpostavitev in prilagajanje novim razmeram bodo potrebna leta dela.

  Neprekinjen krog

  Pozitiven krog dogodkov je danes že skoraj nekaj nemogočega v naravi. Za primer lahko vzamemo taljenje ledu, kar povzroči nastajanje večjih površin, ki vsrkavajo toploto, kar povzroči še hitrejše taljenje snega, česar posledica je še hitrejše spreminje podnebja. Takšne spremembe lahko najdemo v naravi že skoraj povsod, kar le še pospešuje slabe razmere v katerih smo se znašli.

  Povejte svoje mnenje - kometirajte