Zdravje & prehranaŽivite v sožitju z naravo

Živite v sožitju z naravo

MORDA VAS ZANIMA

Zdravje je naše največje bogastvo. Po mnenju pionirja naravnega zdravljenja, Alfreda Vogla, gre za harmonično kombinacijo številnih dejavnikov – uravnoteženega življenjskega sloga, notranjega zadovoljstva, tiste prvinske želje po življenju, dovolj gibanja, zdrave in uravnotežene prehrane in naravnih zeliščnih pripravkov.

- Oglas -

Alfred Vogel je pri svojem delu zagovarjal osem načel, ki še kako živijo tudi po njegovi smrti in nam sporočajo, kako pomembno je živeti v sožitju z naravo.

Življenje z naravo

1. Narava in kakovost življenja

Da najdemo pravo kakovost življenja in čim bolj živimo v harmoniji z naravo, se moramo zavedati, kakšno moč ima slednja. Ko se ljudje uglasimo z naravo in sprejmemo, da smo del nje, smo za to zares bogato nagrajeni.

2. Skrb za zdravje

Odločitev, da se bomo prehranjevali zdravo in uravnoteženo, moramo sprejeti zavestno in brez vsakih pritiskov. Tako zdravje kot bolezen se ne nanašata samo na posamezne organe, ampak sta povezana z našim odnosom do življenja, okoliščinami, v katerih živimo in na splošno našim načinom življenja.

3. Vse je odvisno od nas

- Oglas -

Če se zavedamo, kako zelo tesno sta povezana zdravje in prehrana, tudi lažje in prej spoznamo, da sami nosimo odgovornost za svoje zdravje in dobro počutje ter da te odgovornosti ne moremo preložiti na zdravnika. Zdravnik ali terapevt sta le naša vodnika. Tako eden kot drugi nam le pokaže pot, nikakor pa si ne more naložiti bremena naših odločitev. Mi smo tisti, ki se v končni fazi podamo na določeno pot. Zato moramo začeti prevzemati odgovornost za lastno zdravje. Alfred Vogel je zagovarjal, naj našo prehrano sestavljajo pretežno rastlinska in čim bolj naravna živila, ki na naše telo delujejo bazično. Pomembno je, da uživamo veliko surove zelenjave – že na ta način bomo naredili velik korak k dolgoročno bolj zdravemu in uravnoteženemu življenju.

4. Ravnovesje je osnova življenja

Tako kot narava bi morali tudi mi ves čas iskati pravo ravnovesje med napetostjo in časom za sprostitev, med delom in počitkom, med telesno in duševno aktivnostjo. Bolezen in trpljenje nastaneta zaradi porušenega ravnovesja – ne glede na to, na katero življenjsko področje se nanašata.

5. Spoštovanje in sočutje

To, da živimo v skladu z naravnimi načeli, je več kot le neka tehnika, ki se jo pač naučimo. Če želimo resnično živeti naravno, moramo te ideje iskreno ponotranjiti in sprejeti. Prav tako je zelo pomembno, da te ideje razumemo, spoštujemo in imamo do njih veliko sočutja. Če se želimo zoperstaviti nasilju, naj gre za nasilje nad ljudmi, okoljem ali živalmi, se moramo v prvi vrsti naučiti spoštovati življenje in ga dojemati kot nekaj svetega.

6. Želja po ozdravitvi je v skladu z zakoni narave

Nikoli ni prepozno, da začnemo podpirati naravo in njeno težnjo po ozdravitvi in ponovni vzpostavitvi ravnovesja. Ko se enkrat odločimo za spremembo življenja, hitro vidimo želene rezultate. Naraven holistični pristop zdravljenja se ne osredotoča zgolj na simptome določene bolezni, ampak gre globlje in išče vzroke za njen nastanek.

7. Holistični pristop

Čisto vsaka rastlina je popolna v svojem bistvu. Alfred Vogel je trdil, da ima čisto vsaka snov, ki jo vsebuje rastlina, svoj namen. Vse sestavine se med seboj dopolnjujejo in tvorijo popolno celoto. Zelo pomembno je, da rastline sadimo v zdravo prst, brez uporabe zdravju in okolju škodljivih pesticidov. Vogel je prav tako zagovarjal, da je treba rastline, če je le mogoče, vedno uporabiti sveže.

8. Moč ljubezni

Ljudje se moramo zavedati, da ima ljubezen v vesolju resnično največjo moč – in to načelo je močno spoštoval in zagovarjal tudi Alfred Vogel.

NAJNOVEJŠE