Ekologija & OkoljeStar papir za novo upanje

Star papir za novo upanje

MORDA VAS ZANIMA

Po uspešni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! društvo Ekologi brez meja letošnjo pomlad pripravlja novo vseslovensko akcijo, v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije dodal svoj list k boljšemu svetu. Znova je priložnost, da skupaj premikamo meje mogočega – tokrat bomo zbirali star papir. Čisto preprosto, vsi to znamo in poznamo.
Star papirDruštvo Ekologi brez meja letošnjo pomlad organizira novo vseslovensko akcijo z nazivom “Star papir za novo upanje”, v kateri bodo vrtci, šole, srednje šole, podjetja, javne organizacije zbirale star papir.

- Oglas -

Podjetje Dinos jim bo en dan v aprilu brezplačno zagotovilo zabojnik in prevoz zbranega papirja. Sredstva od zbranega papirja bodo v celoti namenjena v dobrodelne namene. V sklopu akcije želijo organizatorji povezati varstvo okolja in dobrodelnost ter znova združiti prebivalce Slovenije, da skupaj premaknemo meje mogočega. V sklopu projekta poteka nagradni natečaj, količina zbranega papirja pa se lahko spremlja na spletu.

Cilji projekta

 • povezati v akcijo 500 vzgojnoizobraževalnih ustanov, 3.000 podjetij in javnih organizacij
 • zbrati 10.000 ton starega papirja
 • ozaveščati otroke, učence in dijake o pomembnosti varovanja okolja in narave,
 • spodbujati in razvijati čut za skupno dobro in sočloveka
 • mlade spodbuditi k aktivnem razmisleku, komu podariti polovico sredstev iz akcije in najboljšo idejo nagraditi s koncertom po lastni izbiri
 • z zbranimi sredstvi pomagati pomoči potrebnim v Sloveniji
 • z zbranimi sredstvi pomagati humanitarnemu projektu v Afriki
 • nagraditi vzgojnoizobraževalno ustanovo, ki bo zbrala največjo količino papirja

Naše načelo: Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in podarimo novo upanje!

Recikliran papir

Kdo lahko sodeluje

K zbiranju papirja vabimo vse vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, pa tudi podjetja in javne organizacije, ki imajo letos namen čistiti svoje arhive. V mesecu aprilu bo podjetje Dinos 1 dan po dogovoru z vami brezplačno na dogovorjeno mesto dostavilo zabojnik za star papir ter hkrati poskrbelo za odvoz zbranega papirja.

Pomembni datumi

 • Akcija zbiranja bo potekala ves mesec april
 • Prijave na natečaj in akcijo potekajo od 18. 02. do 18. 03. 2011
 • 9. marca bo v Dinosovi izpostavi v Črnučah tiskovna konferenca in javna predstavitev projekta Star papir za novo upanje s častno gostjo dr. Manco Košir
 • Rezultati akcije in natečaja bodo objavljeni 15. maja 2011
 • Koncert za zmagovalce bo v juniju oziroma po dogovoru
- Oglas -

Akcija “Star papir za novo upanje” bo po Sloveniji potekala v mesecu aprilu 2011. K zbiranju papirja organizatorji vabijo vse vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, zavode, pa tudi podjetja in javne organizacije, ki imajo namen pospraviti nakopičen star papir oziroma čistiti svoje arhive. Znesek od zbranega papirja bo razdeljen na dva sklada – sredstva iz prvega sklada bodo namenjena za humanitarni projekt v Sloveniji (50 %), iz drugega sklada pa se bo financirala gradnja izobraževalnega centra v državi Malavi v Afriki za otroke s posebnimi potrebami (50 %).

Po mnenju vodje projekta Anite Novak bo akcija “Star papir za novo upanje” posebna iz več razlogov: potekala bo na nacionalnem nivoju, otroke in mladostnike bo ozaveščala o pomembnosti varovanja okolja, hkrati pa spodbujala njihov čut za dobro in skrb za soljudi tako blizu kot daleč od sebe. Poleg tega imajo pri akciji izredno priložnost tudi podjetja in organizacije, ki lahko s sodelovanjem izkažejo svojo družbeno-okoljsko in etično odgovornost.

O akciji zbiranja starega papirja

Podjetje za zbiranje, posredovanje, prevoz in predelavo odpadkov Dinos bo vsem šolam in vrtcem, ki se bodo prijavili na akcijo zbiranja starega papirja, v mesecu aprilu za en dan (po dogovoru) pripeljalo zabojnik za zbiranje papirja, v katerega bodo v otroci, učenci, dijaki oziroma odlagali star papir, prav tako pa bodo star papir lahko prinesli tudi ostali prebivalci kraja, pred tem pa lahko star papir zbirajo in hranijo doma.

Akciji se lahko priključijo tudi podjetja in organizacije, ki se odločijo v okoljske in dobrodelne namene podariti svoje odvečne zaloge starega in arhivskega papirja. Tudi njim bo podjetje Dinos po predhodnem dogovoru v aprilu dostavilo zabojnik za zbiranje papirja in zagotovilo odvoz. Prijave na akcijo potekajo preko spletne prijave, in sicer od 18. februarja do 18. marca. Vzgojnoizobraževalna ustanova, ki bo zbrala največ starega papirja, bo za nagrado prejela koncert po lastni izbiri. Lokacije zbirnih točk za zabojnike in naraščajočo količino starega papirja bo mogoče spremljati preko zemljevida na spletni strani društva Ekologi brez meja.

O nagradnem natečaju

Organizatorji si želijo, da bi akcija čim bolj pritegnila mladino, zato so odločitev, komu ponuditi pomoč v Sloveniji, prepustili njim. V ta namen bo v sklopu akcije zbiranja starega papirja organiziran nagradni natečaj za najboljši predlog. Mladina iz prijavljenih vzgojno-izobraževalnih ustanov bo lahko posredovala svoje ideje organizatorjem preko spletnega obrazca od 18. februarja do 18. marca, nato pa bo komisija, ki jo sestavljajo Petra Matos, predsednica društva Ekologi brez meja, Kristijan Mlinar, član uprave podjetja Dinos, in dr. Manca Košir, novinarka, sociologinja in publicistka, izbrala predlog, ki bo finančno podprt. Za transparentnost finančnih transakcij in poročila o porabi in nakazilih sredstev bo poskrbelo društvo Ekologi brez meja. Izobraževalna ustanova, ki bo prispevala najboljšo idejo, bo nagrajena s koncertom po izbiri zmagovalca. Rezultati akcije in natečaja bodo znani 15. maja 2011.

Akcijo podpirata tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod RS za šolstvo, ki bosta vzgojno-izobraževalne ustanove s pisnim povabilom pozvala k udeležbi.

NAJNOVEJŠE