Dom & EnergijaRecikliranje baterij in akumulatorjev

Recikliranje baterij in akumulatorjev

MORDA VAS ZANIMA

Nekdaj smo med sprehodom po gozdu včasih naleteli na kakšno dolinico, v kateri so “počivali” pralni stroji, akumulatorji in celo kakšno prastaro kolo. Žal ni bilo tako poredko, vsi pa smo se zavedali, da so akumulatorji, iz katerih lahko iztečejo precej nevarne snovi, še posebej nevarni. Danes imamo to srečo, da lahko recikliramo skoraj vsako baterijo, ne glede na to, ali vsebuje srebro-oksidov, nikelj-metal hidriden, nikelj-kadmijev, alkalni manganov ali cink-ogljikov elektrokemični sistem. Zato je čas, da več izvemo o tem pomembnem procesu!

- Oglas -

Moramo vedeti, da zato, ker baterije in akumulatorji vsebujejo nevarne snovi, kot so živo srebro, kadmij ter svinec, NE spadajo med mešane komunalne odpadke, še manj pa na divje odlagališče. Baterije so prav tako nevarne, le da so v manjših “paketih”, zato moramo z obojimi ravnati kot z nevarnimi odpadki. Konec koncev, kaj pa bi se zgodilo, če bi vsak odvrgel star akumulator, katerega nevarne snovi bi pronicale v zemljo ali vodo in bi to pristalo v naših telesih?

Recikliranje baterij in akumulatorjev

Nova pravila

Že leta 2006 je EU z novelo direktive o baterijah uvedla stroga pravila za shranjevanje in recikliranje odpadnih baterij z namenom varovanja zdravja ljudi in varstva okolja. Oboje je zagotovljeno ob pravilnem zbiranju in recikliranju rabljenih baterij. Res pa je, da so za pravilno ravnanje z njimi odgovorni že proizvajalci, distributerji in trgovci, vendar to ne pomeni, da lahko potrošniki pogledamo vstran. Slovenija je novelo prenesla v nacionalno zakonodajo leta 2008, tako da od tedaj naprej nihče več nima izgovora za nerecikliranje teh nevarnih odpadkov.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji narekuje odgovornost končnemu uporabniku, ki ima tri možnosti, kaj narediti z odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prepustiti jih mora ali distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev, ali izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, lahko pa jih odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev. Nikakor jih ne smemo odlagati v mešane komunalne odpadke. Dodan je tudi pogoj, da morajo biti pred oddajo na pravem mestu odpadne baterije in akumulatorji hranjeni ločeno od ostalih odpadkov.

Globe in zgled

- Oglas -

Baterije vsebujejo številne kovine, ki so škodljive za zdravje ljudi in za okolje, med njimi so tudi svinec, kadmij in srebro – nevarne težke kovine. Zbiranje in recikliranje rabljenih baterij preprečuje sproščanje teh nevarnih snovi v okolje, hkrati pa pomaga pri varčevanju z energijo in naravnimi bogastvi. Nova direktiva je omejila količino strupenih snovi, ki ji lahko spustimo v okolje, saj nad pravilnim ravnanjem z odpadnimi baterijami in akumulatorji bdijo inšpekcije, ki lahko kršiteljem uredbe o prodaji, pravilih za zbiranje, predelavo in odstranjevanje izrečejo globo od 4.000 do 40.000 evrov.

Ali ste vedeli, da evropski potrošniki vsako leto odvržejo več kot 800 tisoč ton avtomobilskih akumulatorjev, 190 tisoč ton industrijskih akumulatorjev in 160 tisoč ton prenosnih baterij ter akumulatorjev? Slovenci se glede recikliranja baterij počasi izboljšujemo, saj poleg kazni narašča tudi okoljevarstvena osveščenost, vendar smo še daleč za Nemci, ki so skoraj že dosegli 100% reciklažo glede na kupljene baterije in akumulatorje. Naj nam bodo za vzgled!

Kaj lahko storimo?

  • baterije za domačo uporabo uporabite večkrat; kupujte baterije, ki jih lahko ponovno napolnite in si priskrbite polnilec zanje;
  • če je možno, napajajte napravo z elektriko;
  • če imate napravo, ki jo lahko uporabljate na baterije ali elektriko, vzemite baterije iz nje, medtem ko je priklopljena na elektriko;
  • če gre za napravo, ki jo uporabljate le ob določenih obdobjih, v obdobju mirovanja vzemite baterije ven;
  • pri nakupu nove električne naprave bodite pozorni na njen način polnjenja, saj imamo vedno večjo izbiro naprav, ki se polnijo s pomočjo sončne energije.

Pravila recikliranja:

  • povprašajte svojega mehanika, če lahko poskrbi za star akumulator; v veliki večini vam tega ne bo odrekel;
  • ker veljajo za nevarne odpadke, da jih komunalna podjetja navadno zbirajo dvakrat letno, si preberite več o terminih zbiranja na lokalni spletni strani ali pa pokličite svoje komunalno podjetje;
  • baterije in akumulatorje lahko zamenjate ali oddate tudi na večjih bencinskih črpalkah in v zbirnem centru, o katerih se spet lahko pozanimate na komunalnem podjetju;
  • baterije lahko oddate tudi v trgovinah s sorodnim blagom in supermarketih, večina trgovin ima že na voljo zbiralnike, ki jih pogosto najdemo ob blagajni.

NAJNOVEJŠE