Ekologija & OkoljePrijavite se na natečaj za kratki film

Prijavite se na natečaj za kratki film

MORDA VAS ZANIMA

V sklopu projekta Trgovanje s prihodnostjo so v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, razpisali natečaj za kratek video. Rok oddaje prispevkov je 22. September do 15.00 ure po elektronski pošti [email protected]. Natečaj je del podpore zbiranja podpisov evropske državljanske pobude za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj, ki se bodo najverjetneje začeli začeli v drugi polovici septembra. Z natečajem želijo okrepiti moč javnosti, ki jo ima pri vključevanju in vplivanju na procese spreminjanj mednarodnih trgovskih sporazumov Evropske unije.

- Oglas -

Trgovanje

Umanotera sicer od aprila 2014 izvaja projekt Trgovanje s prihodnostjo, s katerim želi spodbuditi javno razpravo o ranljivosti temeljnih družbenih vrednot v času iskanja rešitev za razvoj gospodarstva. Projekt bo trajal do oktobra. “Javnost želimo opozoriti na morebitne konflikte vrednot, ki se lahko porajajo med prostim trgom ter prehodom blaga in storitev ter preostalimi vrednotami, kot so socialna varnost, varovanje okolja in varstvo potrošnika. Javnost želimo seznaniti z obstoječimi mehanizmi participacije drž­avljank in državljanov pri snovanju političnih in ostalih odločitev ter omejitve teh mehanizmov,” pravijo.

Trade and Investment Partnership (Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo, v nadaljevanju TTIP) je trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, o katerem tečejo obsežna pogajanja. Namen sporazuma TTIP je odprava tarifnih in netarifnih ovir, ki omejujejo trgovino v blagu in storitvah med obema celinama, ter tako spodbuditi gospodarsko rast obeh partneric. Netarifne ovire izhajajo iz razlikovanj v zakonodaji, standardih, postopkih varnostnih preverjanj in avtorizacijah vstopa blaga na trg.

Prvenstveni namen teh politik in postopkov je varovanje javnega interesa ter zagotavljanje zdravega in varnega okolja za človeka ali na primer varovanje okolja. “Zaradi velikih razlik obeh partneric pri reguliranju teh politik obstaja grožnja, da bodo skozi pogajanja ti zakoni in standardi znižani na račun naše zdrave in varne prihodnosti,” opozarjajo v Umanoteri.

NAJNOVEJŠE