0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaPri ogrevanju ni dovolj zgolj varčevati, varčevati je treba pravilno!

Pri ogrevanju ni dovolj zgolj varčevati, varčevati je treba pravilno!

MORDA VAS ZANIMA

Zaključuje se druga kurilna sezona po obvezni vgradnji merilnikov toplote v stanovanjskih in poslovnih stavbah v Slovenji. Čeprav je bil osnovni namen merilnikov zmanjševanje porabe toplote in prispevek k večji energetskih učinkovitosti, pa se je poraba toplote po podatkih analize podjetja SPL povečala pri več kot dveh tretjinah stavb, zmanjšala pa zgolj pri tretjini stavb. »Spremeniti moramo navade uporabnikov pri ogrevanju. Samo ugašanje radiatorjev še ne pomeni varčevanja – treba je varčevati, vendar moramo varčevati pravilno,« pozivajo v podjetju SPL.

- Oglas -

ogrevanjeVgradnja merilnikov porabe toplote za ogrevanje v stanovanjskih in poslovnih stavbah, ki temelji na evropski direktivi o učinkoviti rabe končne energije, je od leta 2011 zakonsko obvezna tudi v Sloveniji. Namen merilnikov je spodbuditi uporabnike k ukrepom zmanjševanja porabe toplote in energetski učinkovitosti ter hkrati prispevati k zmanjševanju obremenjenosti okolja. K temu naj bi spodbudila tudi pravičnejša delitev stroškov med uporabniki stanovanjskih in poslovnih enotah v več lastniških stavbah. Da z vgradnjo merilnikov v preteklih letih to ni bilo doseženo, temveč se je – ravno nasprotno – poraba toplote za ogrevanje celo povečala, pričajo podatki iz primerjalne analize zadnjih dveh kurilnih sezon, ki jo je pripravilo podjetje za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin SPL. »V več kot dveh tretjinah analiziranih stavb se poraba ni zmanjšala, temveč celo povečala. Le v obravnavani slabi tretjini stavb pa se je poraba znižala,« je ključno ugotovitev analize povzel Miha Berlič, direktor Finančne in računovodske službe upravljanja z nepremičninami pri SPL.

»Ugotovili smo, da se z vgradnjo merilnikov poraba energije ni zmanjšala, ravno tako se s tem ni izboljšala energetska učinkovitost objektov,« je pojasnil Berlič in ob tem dodal, da nekateri lastniki rabe energije niso nadzorovali in so jo trošili prekomerno. »Delež uporabnikov stavb je nadzor nad porabo energije izvajal na način, da so izključevali grelna telesa v odsotnosti in preko noči, v prisotnosti pa so ta vklapljali, s čimer so dosegli samo povečanje porabe. Nekateri so izključili vsa grelna telesa, s čimer so povečali posredno porabo, saj so okoliške enote oziroma stanovanja potrebovala več energije za ogrevanje. Visoke stroške pa so na koncu krili vsi etažni lastniki,« je še povedal Berlič.

Na SPL poudarjajo, da se je varčevanja treba lotiti na premišljen način. »Treba je varčevati, ampak pametno! Varčevati mora vsak uporabnik v stavbi in sicer upoštevanjem priporočil za racionalno ogrevanje. Le na ta način bomo dosegli nadzorovano porabo energije,« je pojasnil Grega Saje, strokovnjak za toplotno ogrevanje ter vodja službe naprav in instalacij pri SPL. Da s pravilnim varčevanjem pri stroških ogrevanja lahko privarčujemo, po besedah Sajeta dokazujejo tudi številni primeri dobre prakse. »Predpogoj pa je seveda ustrezna tehnična opremljenost stavbe s stavbnim pohištvom, ki dobro tesni, in primerna toplotna izolacija stavbe,« je dodal.

- Oglas -

Generalni direktor SPL Franc Props pa je povedal, da si bo SPL še naprej prizadeval za energetsko učinkovitost: »Pripravljamo nove aktivnosti in produkte, za katere sem prepričan, da bomo z njimi, in seveda v sodelovanju našimi strankami, dosegli zastavljeni cilj. To je znižanje porabe toplote in posledično zagotavljanje energetske varčnosti in učinkovitosti. Tako v zadnjem času beležimo že nekaj dobrih primerov sodelovanja celovite prenove stavb, kjer smo lastnikom omogočili vodenje in izvedbo celotne investicije. Kjer pa je potreba, pa etažnim lastnikom ponujamo tudi sofinanciranje, kar zagotovo omogoči hitrejšo realizacijo investicije.«

.

NAJNOVEJŠE