0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaNaprave za prezračevanje z rekuperacijo - vse pogostejša izbira

Naprave za prezračevanje z rekuperacijo – vse pogostejša izbira

MORDA VAS ZANIMA

Zdaj, ko se bliža poletje, marsikdo že razmišlja o nakupu klimatske naprave. Nekateri pa razmišljajo še nekoliko bolj dolgoročno, in sicer o tem, da bi morda kupili kar napravo za prezračevanje z rekuperacijo toplote.

- Oglas -

Kaj sploh je naprava za rekuperacijo?

Naprava za rekuperacijo toplote je namenjena prezračevanju prostorov. Najpomembnejši del naprave je prenosnik toplote iz zraka, ki pripomore k zagotavljanju optimalnih bivalnih pogojev in tudi k energetski učinkovitosti stavbe.

Naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote so lahko vgrajene avtonomno ali v kombinaciji s sistemom klimatizacije, ki prostor ogreva in hladi. Glavna naloga rekuperatorja toplote v zimskem času je prenos toplotne energije s toplega in iz prostora izstopajočega zraka na sveži vhodni zrak.

V poletnem času pa v kombinaciji s sistemom klimatizacije rekuperatorji toplote delujejo tako, da topel vhodni zrak delno ohladijo z izhodnim hladnim zrakom. Sveži zunanji zrak se v napravi filtrira ali ogreva le z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ali dodatno ogreva in hladi s pomočjo klimatske naprave.

- Oglas -

Stopnja rekuperacije toplote znaša približno 80–90 %, odvisna pa je od vlažnosti zraka in temperature zračnih tokov. Toplotni prenosnik je narejen tako, da pri prenosu toplote zračna tokova ostajata med seboj ločena, zato se absolutna vlažnost tokov ne spreminja.

Katero napravo za rekuperacijo izbrati?

Ponudniki ponujajo dva osnovna sistema za prezračevanje (rekuperacijo), in sicer centralizirani in lokalni sistem. Manjše, lokalne naprave za prezračevanje  se namestijo v prostor, ki ga želimo prezračevati, ali na zunanji zid, s čimer je zagotovljeno, da prek odprtine za dovod/odvod zraka skrbijo za lokalno prezračevanje prostora, v katerem so nameščene.

Tako prezračevanje je izvedljivo brez dodatnih stroškov za kanalske razvode.

Kakšne so cene naprav za rekuperacijo?

Cene naprav za prezračevanje se pojavljajo v velikem razponu: od slabih 400 EUR pa vse do 6000 EUR ali celo več. Dobra novica pa je, da je mogoče za kar nekaj stroškov nabave te naprave pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada.

Možnost sofinanciranja iz Eko sklada

Ta sredstva so dosegljiva v zvezi z javnim pozivom Eko sklada št. 37SUB- PB16, ki med drugim vključuje tudi možnost sofinanciranja za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

- Oglas -

Sredstva so sicer namenjena le fizičnim osebam. Vloga za pridobitev sredstev  mora biti sicer oddana pred začetkom del za izvedbo naložbe. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi, stavba in vsi njeni deli pa morajo biti zgrajeni v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

Vgradnjo in zagon naprav lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo, že vgrajenih naprav pa ni dovoljeno odstraniti najmanj tri leta po izplačilu nepovratnih sredstev.

Klima in prezračevanje doma

Nepovratna sredstva, ki jih lahko občani pridobite, znašajo do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar pa ne več kot 2000,00 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski stavbi oziroma največ do 300,00 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

Če pa bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, pa lahko višina nepovratnih sredstev znaša tudi do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar pa ne več kot 2.500,00 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski stavbi oziroma največ do 380,00 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.  

Nepovratna sredstva se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do teh sredstev.

Za izplačilo nepovratnih sredstev morate vlagatelji na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, rok za zaključek naložbe pa znaša 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev, pri čemer odločba postane dokončna z njeno vročitvijo.

Za nabavo omenjene naprave je mogoče pridobiti tudi ugoden kredit, in sicer z obrestno mero trimesečnega EURIBOR-ja + 1,3 % z odplačilno dobo do 10 let. Višina kredita je sicer odvisna od višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR, vendar pa je omejen s priznanimi stroški naložbe. Za kredite za posamezno naložbo nabave naprave za prezračevanje lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer pa skupna višina tako odobrenih kreditov ne sme presegati predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

.

NAJNOVEJŠE