0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeNapredek pri recikliranju v Sloveniji večji kot v kateri koli drugi evropski...

Napredek pri recikliranju v Sloveniji večji kot v kateri koli drugi evropski državi

MORDA VAS ZANIMA

Katere evropske države ustvarijo največ odpadkov in katere so najbolj pridne pri recikliranju? Glede na nedavne podatke gre Sloveniji zelo dobro. Pri recikliranju gospodinjskih odpadkov se uvršča nad evropsko povprečje – skupaj z Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko, Luksemburgom, Belgijo in Italijo. V eni od kategorij pa se je zavihtela celo na prvo mesto: delež recikliranih odpadkov se je namreč v zadnjih dveh desetletjih najbolj povečal prav v Sloveniji.

- Oglas -

Recikliranje gospodinjskih odpadkov vse pogostejša praksa

V Evropi oziroma EU se reciklira približno polovica vseh gospodinjskih odpadkov. Trend povečevanja deleža recikliranih odpadkov je bilo mogoče v zadnjih dveh desetletjih zaznati v večini držav. Izjema so le Norveška, Danska in Avstrija, kjer se je delež recikliranih odpadkov v zadnjih dveh desetletjih zmanjšal.

Gospodinjski odpadki predstavljajo manj kot 10 % vseh odpadkov

Leta 2020 je bilo v EU ustvarjenih 2154 milijonov ton odpadkov, kar znese nekaj manj kot 5 ton odpadkov na prebivalca. Pri tem je treba upoštevati, da navedena številka vključuje tako gospodinjske odpadke kot vse odpadke, ki so bili ustvarjeni med različnimi gospodarskimi aktivnostmi. Gospodinjski odpadki so leta 2020 predstavljali samo približno 9,4 odstotka vseh odpadkov. Za večino odpadkov so bili odgovorni gradbeništvo (37,5 odstotka odpadkov) ter rudarstvo in kamnolomstvo (23,4 odstotka odpadkov). Te panoge so torej skupno ustvarile več kot 60 odstotkov vseh odpadkov.

Recikliranje gospodinjskih odpadkov

Najmanj odpadkov na prebivalca na Hrvaškem, največ na Finskem

Največ odpadkov je bilo ustvarjenih v Nemčiji (401 milijon ton), ki ji sledijo Francija (310 milijonov ton), nekdanja članica EU Velika Britanija (282 milijonov ton), Italija (175 milijonov ton) in Poljska (170 milijonov ton). Kot omenjeno, je povprečje na prebivalca znašalo nekaj manj kot 5 ton odpadkov, pri čemer so bile zaznane velike razlike med državami. Če upoštevamo količino proizvedenih odpadkov na prebivalca, ugotovimo, da so najmanj odpadkov ustvarili na Hrvaškem (približno 1,5 tone na prebivalca), največ pa na Finskem, in sicer kar približno 21 ton na prebivalca. Nemčija in Francija sta bili sicer odgovorni za največjo količino odpadkov, vendar je treba pri tem upoštevati, da gre za zelo veliki državi. Pri količini ustvarjenih odpadkov na prebivalca sta bili tako Nemčija kot Francija zelo blizu evropskemu povprečju (približno 4,8 tone odpadkov na prebivalca).

- Oglas -

Več rudarjenja – manj recikliranja

Leta 2020 je bilo v EU recikliranih približno 40 odstotkov vseh odpadkov. Tudi tu lahko opazimo zelo velike razlike med državami. Najbolj pridni pri recikliranju so bili v Italiji, kjer je bilo recikliranih kar 83,2 odstotka odpadkov. Na dno lestvice pa se je uvrstila Romunija. Delež recikliranih odpadkov je tam znašal samo 5,2 odstotka. Zelo majhen delež odpadkov je bil recikliran tudi na Finskem (9,5 odstotka odpadkov), torej v državi, ki je leta 2020 ustvarila največ odpadkov na prebivalstva. Glavni razlog za tako velike razlike med državami pri recikliranju je povezan z gospodarskimi aktivnostmi, ki ustvarjajo odpadke. Za 75 odstotkov vseh odpadkov, ustvarjenih na Finskem, sta bila odgovorna rudarjenje in kamnolomstvo. Delež tovrstnih odpadkov pa je bil še višji v Romuniji, kjer so odpadki, povezani z rudarjenjem in kamnolomstvom, predstavljali kar 84 odstotkov vseh odpadkov. Finska je znana kot evropska zakladnica mineralov, ki se uporabljajo za izdelavo baterij oziroma različnih elektronskih naprav. Tako lahko na Finskem najdemo kar 40 delujočih rudnikov, v katerih se pridobivajo litij, cink, nikelj, kobalt itn.

Največji delež gospodinjskih odpadkov se reciklira v Nemčiji

Evropejci smo najbolj pridni pri recikliranju gospodinjskih odpadkov, toda kot omenjeno, je delež tovrstnih odpadkov relativno majhen (9,4 odstotka vseh odpadkov). V panogah, ki ustvarijo največ odpadkov, pa je recikliranje precej manj razširjena praksa. Omenili smo že, da je pri recikliranju gospodinjskih odpadkov Slovenija nad evropskim povprečjem. Vendar pa ni na samem vrhu. Največji delež gospodinjskih odpadkov reciklirajo v Nemčiji (71,1 odstotka), tudi v tej kategoriji pa lahko na dnu lestvice najdemo Romunijo, kjer se reciklira samo 11,3 odstotka gospodinjskih odpadkov. Pod evropsko povprečje so se uvrstile tudi Francija (delež recikliranih gospodinjskih odpadkov je znašal 45,1 odstotka), Finska (37,1 odstotka recikliranih gospodinjskih odpadkov) in Danska (recikliranih je bilo 34,3 odstotka gospodinjskih odpadkov).

.

NAJNOVEJŠE