0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaNajemniki se starajo hitreje kot kadilci

Najemniki se starajo hitreje kot kadilci

MORDA VAS ZANIMA

Avstralski raziskovalci so pred nedavnim objavili študijo, ki osvetljuje zanimivo, obenem pa zaskrbljujočo korelacijo med najemništvom in zdravstvenimi tveganji. Raziskovalci so ugotovili, da je nevarnost za zdravstvene težave precej večja pri najemnikih kot pri lastnikih stanovanj. Še več: če primerjamo najemnike stanovanj in ljudi, ki si lastijo nepremičnine, so prvi bolj ogroženi kot nekdanji kadilci v primerjavi z ljudmi, ki niso nikoli kadili.

- Oglas -

Najemniki morajo svojim letom vsako leto prišteti 2,5 tedna

Življenje najemnikov je pogosto povezano s stresnimi dejavniki, ki se jim lastniki stanovanj praviloma izognejo. Strah pred nenadno izselitvijo, stres, povezan s pogostimi selitvami, nezdravi bivalni pogoji in drugi dejavniki vplivajo na pospešeno staranje. Kot so ugotovili avstralski raziskovalci, ki so o svojih ugotovitvah poročali v študiji, objavljeni v reviji The British Medical Journal’s Journal of Epidemiology & Community Health, lahko bivanje v najemu staranje pospeši kar za 50 odstotkov bolj kot kajenje. V primerjavi z lastniki stanovanj morajo najemniki svojim letom v povprečju prišteti še 2 tedna in pol.

Biološka starost je torej pri najemnikih pogosto precej višja od podatkov, zapisanih v dokumentih. To pa je seveda povezano s povečanim tveganjem za kronične bolezni in prezgodnjo smrt. Dobra novica je, da škoda ni nujno povsem nepopravljiva. Ugodnejši pogoji bivanja lahko vsaj deloma odpravijo negativne posledice, ki jih je na zdravju pustilo najemništvo.

Poleg posredovanih podatkov analizirani tudi vzorci krvi

Raziskovalci so analizirali podatke za skoraj 1500 Britancev. Podatki so bili pridobljeni v okviru še vedno potekajoče raziskave, ki se je začela leta 2009. Analizirani so bili vzorci krvi, ki so bili uporabljeni za zbiranje informacij o biomarkerjih, povezanih s staranjem (raziskovalci so se osredotočili predvsem na metilacijo DNK). Obenem so bili upoštevani bivalni pogoji oseb, katerih podatki so bili uporabljeni za raziskavo.

- Oglas -

Uporabljeni podatki so v povprečju zajemali obdobje 10 let. Poleg podatkov o statusu (lastnik/najemnik) so bili na voljo tudi podatki o specifičnih neugodnih pogojih (plesen po zidovih, pomanjkljivo ogrevanje, prenatrpanost, visoka cena najema itn.). Raziskovalci pa so obenem upoštevali tudi dejavnike, kot so spol, stopnja izobrazbe, finančno stanje, prehrana, raven stresa, indeks telesne mase (ITM) in kajenje.

Pomemben dejavnik občutek stabilnosti oziroma varnosti

Podatki podobnih raziskav, izvedenih v preteklosti, so osvetlili predvsem povezavo med pospešenim staranjem oziroma povečanim tveganjem za zdravstvene težave ter dejavniki, kot sta prenatrpanost in nezadostno ogrevanje. Nova raziskava pa je pokazala, da lahko na hitrost staranja vplivajo tudi manj oprijemljivi dejavniki, na primer občutek varnosti oziroma stabilnosti, ki pri najemništvu pogosto umanjka.

Najem neprofitnih stanovanj primerljiv z lastništvom

Zanimivo je, da pri eni izmed skupin najemnikov niso bile zaznane bistvene razlike pri biološki starosti v primerjavi z lastniki stanovanj. Morda ste pomislili, da je šlo za najemnike z višjo plačo, toda ne: skupina najemnikov, pri katerih ni bila zaznana korelacija med najemništvom in pospešenim staranjem, so bili tisti, ki živijo v neprofitnih stanovanjih oziroma v stanovanjih, v katerih najem deloma financira država. Raziskovalci menijo, da je ta podatek zelo pomemben, saj nakazuje možnost pozitivnih sprememb, ki niso omejene samo na povečevanje števila lastnikov nepremičnin. Zelo koristno je lahko tudi povečanje števila neprofitnih stanovanj, pri čemer se lahko strošek povrne v obliki zmanjšanja izdatkov za zdravstvo.

Najemniki pogosto nimajo ustrezne pravne zaščite

Med ukrepi, ki bi lahko prispevali k upočasnitvi staranja najemnikov, avstralski raziskovalci izpostavljajo tudi razširitev pravic najemnikov, posebno v državah, v katerih so najemniki trenutno praktično povsem prepuščeni samovolji lastnikov stanovanj. To bi med drugim pomenilo ukinitev možnosti nekrivdnega izseljevanja najemnikov in neomejenega dvigovanja najemnin ter uvedbo minimalnih bivalnih standardov, ki bi jim morala zadostiti vsa stanovanja, namenjena oddajanju.

.

NAJNOVEJŠE