Zdravje & prehranaMigrene lahko povečajo nevarnost za zaplete med nosečnostjo

Migrene lahko povečajo nevarnost za zaplete med nosečnostjo

MORDA VAS ZANIMA

Preliminarna študija, ki bo podrobneje predstavljena na letošnji konferenci Ameriške akademije za nevrologijo, je razkrila, da je lahko kombinacija nosečnosti in migren zelo nevarna. Tveganje za zaplete je namreč pri nosečnicah, ki se spopadajo z migrenami, nadpovprečno visoko. 

Analiziranih več kot 30.000 primerov nosečnosti

- Oglas -

Z migrenami se spopada kar približno 20 odstotkov žensk v rodni dobi. Vendar pa povezava med migrenami in možnostjo za zaplete med nosečnostjo še ni bila natančneje preučena. Najnovejša raziskava tako prinaša pomemben vpogled v to problematiko. Šlo je za obsežno raziskavo, ki je zajela približno 19.000 žensk in več kot 30.000 nosečnosti, in sicer v časovnem obdobju 20 let. Pri približno 11 odstotkih žensk je bila še pred zanositvijo diagnosticirana migrena. Raziskovalci so bili pozorni na najbolj tipične zaplete, povezane z nosečnostjo, in sicer na prezgodnji porod (ta je definiran kot porod pred dopolnjenim 37. tednom gestacije), nosečniški diabetes, povišan krvni tlak med nosečnostjo, preeklampsijo in nizko porodno težo otroka.

Največje razlike povezane z verjetnostjo za preeklampsijo

Upoštevani so bili tudi drugi dejavniki tveganja, ki povečujejo nevarnost za zaplete med nosečnostjo (starost nosečnice, indeks telesne mase, različne zdravstvene težave itn.). Izkazalo se je, da je obstoj korelacije med migrenami in povečano verjetnostjo za zaplete neodvisen od teh dejavnikov. V primerjavi z nosečnicami, ki niso imele težav z migrenami, je bila pri tistih, ki so se spopadale z migrenskimi napadi, verjetnost za prezgodnji porod večja za kar 17 odstotkov. Še večja razlika se je pokazala pri povišanem krvnem tlaku. Tu je bilo tveganje pri nosečnicah, pri katerih je bila diagnosticirana migrena, večje za 28 odstotkov. Najvišje tveganje v primerjavi z nosečnicami brez migren pa je bilo zaznano pri preeklampsiji. Verjetnost je bila namreč tu večja za kar 40 odstotkov.

Korelacija ni bila zaznana pri nosečniškem diabetesu in nizki porodni teži  

V kategoriji »prezgodnji porod« razlike niso bile tako očitne. Pri ženskah z migreno se je s prezgodnjim porodom končalo 10 odstotkov nosečnosti. Pri kontrolni skupini pa so tovrstni primeri predstavljali približno 8 odstotkov vseh porodov. Nekoliko večja nevarnost za zaplete je bila zaznana tudi v povezavi s povišanim krvnim tlakom. Težave s previsokim krvnim tlakom so se pojavile pri 7 odstotkih nosečnosti žensk z migreno in 5 odstotkih žensk, ki niso imele težav z migrenami. Osebe z migreno so torej kontrolno skupino »prekosile« v vseh kategorijah, le da so bile razlike ponekod nekoliko manjše. Edini izjemi sta bila nosečniški diabetes in nizka porodna teža otroka. Tu namreč niso bile odkrite bistvene razlike med skupino z migrenami in kontrolno skupino.

Verjetnost za zaplete še posebej visoka v primeru migrenskih napadov z avro

Zelo pomembna je tudi ugotovitev, da so še posebej ogrožene nosečnice, ki doživljajo t. i. migrenske napade z avro. V primerjavi s kontrolno skupino je bila pri skupini, ki se je spopadala z migrenskimi napadi z avro, verjetnost za preeklampsijo večja za kar 51 odstotkov. Očitna pa je bila tudi razlika v primerjavi z nosečnicami s »klasičnimi migrenami«. Tveganje za preeklampsijo je bilo namreč v primerjavi s to skupino večje za 29 odstotkov.

Ugotovitve opozarjajo na pomembnost natančnega spremljanja nosečnic z migrenami

- Oglas -

Ko gre za absolutne številke, je tveganje za zaplete pri nosečnicah z migreno še vedno relativno majhno, toda vsekakor gre za eno od skupin, ki bi morale biti med nosečnostjo deležna posebej pozorne obravnave. Ni sicer še povsem jasno, kaj natančno je v ozadju korelacije med migrenami in povečanim tveganjem za zaplete med nosečnostjo. Poleg tega pa je treba opozoriti, da raziskovalci pri analizi niso upoštevali pogostosti migrenskih napadov, saj niso imeli dostopa do teh podatkov.

NAJNOVEJŠE