Ekologija & OkoljeKakšno je okolje v Evropi

Kakšno je okolje v Evropi

MORDA VAS ZANIMA

Evropska agencija za okolje (EEA) je pripravila poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015). V poročilu je zajeta celostna ocena okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni pa tudi nacionalni ravni ter primerjave med posameznimi državami. Ob tem napoveduje, kako bo z okoljem v naslednjih petih letih in svari pred preobremenjenostjo okolja, ki seveda vpliva tudi na zdravje in blaginjo ljudi.

- Oglas -

In kaj poročilo ugotavlja? Med drugim so navedli, da se je s politikami EU onesnaženost v glavnem zmanjšala, kakovost zraka in vode v Evropi pa izboljšala. A približno polovica vodnih teles v Evropi kmalu najbrž ne bo dosegla dobrega ekološkega stanja. Nadaljnja degradacija ekosistemov ogroža tudi gospodarsko proizvodnjo in blaginjo v Evropi.

Evropa - odpadki in zelena industrija

Več recikliranja in učinkovitejša raba virov

Biotska raznovrstnost se še naprej zmanjšuje, leta 2012 pa so ekološko kmetijstvo uporabljali na manj kot šestih odstotkih kmetijskih površin v Evropi. Na področju učinkovite rabe virov se je domača poraba snovi zmanjšala na 13,7 tone na osebo v letu 2012, deloma zaradi propada gradbene industrije v nekaterih državah. Stopnje recikliranja odpadkov so se med letoma 2004 in 2012 zvišale v 21 državah, stopnje odlaganje odpadkov na odlagališčih pa so se znižale v 27 od 31 držav.

Zelena industrija raste

Izpusti toplogrednih plinov so se kljub 45-odstotnemu povečanju gospodarske proizvodnje od leta 1990 zmanjšali za 19 odstotkov. Poraba fosilnega goriva je ob tem padla, prav tako je manj izpustov nekaterih onesnaževal v prometu in industriji. Med letoma 2000 in 2011 so se zelene industrije v EU povečale za več kot 50 odstotkov, kar jih uvršča med redke sektorje, ki so kljub krizi dosledno rasli, so poročilo povzeli pri Agenciji RS za okolje (Arso).

- Oglas -

Okoljska politika je, tako ugotavljajo v poročilu, omogočila tudi izboljšanje kakovosti pitne in kopalne vode ter zmanjšala izpostavljenost ključnim nevarnim onesnaževalom.

Onesnažen zrak krivec za bolezni

Onesnažen zrak in hrup še naprej škodujeta zdravju zlasti v mestih. Leta 2011 je bilo mogoče približno 430.000 prezgodnjih smrti v EU pripisati drobnim trdnim delcem, izpostavljenost okoljskemu hrupu pa vsako leto prispeva k vsaj 10.000 primerom prezgodnje smrti zaradi srčne bolezni. Uporaba kemikalij v potrošniških izdelkih povečuje tveganje za pojav endokrinih bolezni in motenj pri ljudeh. EU ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in prilagajanje podnebnim spremembam sicer izvaja, ampak očitno to ne zadostuje za preprečitev bolezenskih simptomov.

Kaj nameravajo storiti?

Strokovnjaki ugotavljajo, da bodo za reševanje težav, s katerimi se srečuje Evropa, potrebne velikopoteznejše politike, boljše znanje in pametnejše naložbe, s pomočjo katerih bodo morali preoblikovati ključne sisteme (prehranski, energetski, stanovanjski, prometni, finančni, zdravstveni, izobraževali).

NAJNOVEJŠE