0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & Okolje7 milijonov evrov za ohranitev krajinskega parka Sečoveljske soline

7 milijonov evrov za ohranitev krajinskega parka Sečoveljske soline

MORDA VAS ZANIMA

Seča, 19. november 2010 – V podjetju SOLINE Pridelava soli d.o.o. so pripravili projekt »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah«, ki je namenjen dolgoročnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin.

- Oglas -
Alojz Jurjec, dr. Roko Žarnić, Danilo Tomšič, Peter Bossman
Z leve proti desni: direktor SOLINE d.o.o. Alojz Jurjec, minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, direktor prodaje in marketinga Danilo Tomšič, župan občine Piran Peter Bossman

Aktivnosti za dosego zastavljenega cilja bodo v naslednjih petih letih osredotočene na obnovo čelnih in morskih vodnih nasipov za nadzor vodnega režima, obnovi v preteklosti degradiranih območij in na aktivnosti za osveščanje javnosti o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti. Sečoveljske soline so zaradi izjemne pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter ogroženih življenjskih okolij, uvrščene v ekološko omrežje Natura 2000, ki v državah članicah EU povezuje biotsko najvrednejša območja. V Sečoveljskih solinah je biotska pestrost v največji meri odvisna od uravnavanja vodnega režima, ki temelji na sistemu nasipov in kanalov. Ti objekti pa so bili dolga desetletja slabo vzdrževani, nekateri izmed njih so v zelo slabem stanju. Projekt je v sklopu evropskega razpisa LIFE + Narava in biotska raznovrstnost dobil finančna sredstva v višini 7 milijonov evrov.

Več desetletij slabo vzdrževani nasipi ob kanalih in morju na solinah povzročajo nenadzorovano poplavljanje solinskega okolja. Ob visokih plimah ali močnih padavinah v zaledju voda poplavi gnezdišča redkih ptic in rastišča posebnih slanoljubnih rastlin, ogroža pa tudi kulturno dediščino in naselja v zaledju solin. V okviru projekta »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah« želijo v podjetju SOLINE Pridelava soli d.o.o. dolgoročno pripomoči k ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline, zato bo posebna pozornost namenjena obnovi dotrajanih nasipov in nadzoru nad vodnim režimom, vse s ciljem ohranjati ugodno stanje izbranih solinskih živalskih in rastlinskih vrst.

Mala čigra
Mala čigra: ena od vrst, kateri bo v projektu LIFE – MANSALT namenjena posebna pozornost.

Podrobnejši cilji projekta so vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov. Za dosego teh ciljev so v podjetju Soline, ki upravlja s Krajinskim parkom Sečoveljske soline v okviru projekta MANSALT na novo zaposlili 21 mladih iz lokalne skupnosti. V naslednjih petih letih bo s sredstvi projekta LIFE+ v Sečoveljskih solinah obnovljeno 6255 m nasipov ob kanalih in 1580 m čelnih nasipov, poleg tega pa bo izvedena ekološka obnova 8 ha velikega sladkovodnega mokrišča, bivališča ogrožene želve sklednice in izkopanih 8000 m robnih kanalov, ki omogočajo boljšo izmenjavo vode in s tem več kisika v vodi.

- Oglas -

Petletni projekt »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah« je bil potrjen v okviru programa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Projekt je vreden 7.056.366 EUR, od tega prispeva Evropska unija 3.439.983 EUR, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor 3.106.382 EUR, družba Mobitel d.d. 300.000 EUR, 210.001 EUR pa podjetje SOLINE d.o.o.

Sredstva MOP se bodo zagotavljala iz Sanacijskega programa za odpravo posledic škode na Sečoveljskih in Strunjanskih solinah po katastrofalnem plimovanju decembra 2008, ki ga je sprejela vlada RS. Program za Strunjanske in Sečoveljske soline v naslednjih petih letih predvideva 17,6 mio EUR, za leti 2009 in 2010 pa je bilo iz tega programa za KPSS že odobrenih 1,9 mio EUR, s čemer so bile Sečoveljske soline na Leri obvarovane pred posledicami poplav v septembru 2010.

V preteklosti so bili že uspešno izvedeni številni projekti namenjeni ohranitvi naravnega okolja in življenjskih vrst v Krajinskem parku Sečoveljske soline, med njimi tudi LIFE Narava projekt, ki je vzpostavil temelje za izvedbo LIFE+ projekta MANSALT. Letošnji projekt pa je prvi, ki predvideva celovito obnovo vodnega režima solin in zagotavlja dolgoročno ohranitev biotske raznovrstnosti na tem področju.

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić je ob tem povedal: »Ohranjanje narave in kulturne dediščine v naravnih parkih in območjih Natura 2000 pomembno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti, pravični delitvi koristi in stroškov v teh območjih in bogati nacionalno turistično ponudbo. Prek 80 zaposlitev v podjetju Soline, ki upravlja s Krajinskim parkom Sečoveljske soline, še nekajkrat več posrednih zaposlitev, ki jih v obliki storitvenih dejavnosti ponuja park lokalnemu prebivalstvu, več deset tisoč obiskovalcev, ki park obiščejo vsako leto in vse to ob dejstvu, da se številčnost rastlinskih in živalskih vrst v parku ohranja ali celo povečuje so dokaz, da so naravni parki območja, da je ohranjanje narave tudi velika razvojna priložnost«.

- Oglas -

S tem se je strinjal tudi novi župan občine Piran, Peter Bossman, ki je izpostavil vpetost solin v lokalno okolje. »Število obiskovalcev Krajinskega parka Sečoveljske soline je v zadnjih letih močno naraslo in med njimi so številni turisti iz Pirana in Portoroža. Tradicionalnim oblikam turizma v piranski občini, kot so kopališki, zdraviliški ali kongresni, se je prek Sečoveljskih solin pridružil še naravoslovni turizem. Značilno za to obliko turizma je, da temelji na ohranjanju narave in projekt LIFE+ MANSALT projekt bo pomembno prispeval k doseganju tega cilja na solinah, zato ta projekt v Občini Piran podpiramo« pravi Bossman.

Danilo Tomšič, iz družbe Mobitel ob tem dodaja, da bi vsako podjetje moralo družbeno odgovorno delovanje aktivno vključiti v svoje poslovanje. »V družbi Mobitel že od začetka svojega obstoja podpiramo številne okolju prijazne projekte in si tako prizadevamo za ohranjanje slovenske narave in kulturne dediščine. V skladu s to vizijo smo leta 2002 vstopili v lastniško strukturo podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o.«

Andrej Sovinc, vodja Krajinskega parka Sečoveljske soline in namestnik direktorja SOLINE Pridelava soli d.o.o. meni, da je za dolgoročno ohranitev biotske raznovrstnosti v Krajinskem parku Sečoveljske soline, poleg vzpostavitve nadzora nad vodnim režimom, pomembno dvigniti tudi zavedanje javnosti o tej problematiki. V okviru projekta bodo zato organizirane različne informativno-izobraževalne delavnice, posneta bosta dva kratka filma, na spletu pa bo mogoče spremljati tudi »resničnostni šov« o dogajanju na gnezditvenih kolonijah čiger.

Projekt »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah« je zanimiv, ker med drugim upošteva tudi prilagoditve na možne posledice klimatskih sprememb. V tehničnih rešitvah je namreč predviden in upoštevan dvig gladine morja zaradi morebitnih posledic klimatskih sprememb. Rekonstrukcija visokovodnih nasipov bo tako tudi v prihodnosti uspešno varovala pred poplavljanjem morja in omogočila dolgoročno ohranitev ekosistema v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

»V preteklosti so bili že uspešno izvedeni številni projekti namenjeni ohranitvi naravnega okolja in življenjskih vrst v solinah, zato pričakujemo da bo tudi projekt LIFE + »MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah« potekal brez zapletov. Omenil bi tudi, da je letošnji projekt poseben, ker je prvi, ki predvideva celovito rekonstrukcijo celotnega območja solin in stremi k dolgoročni ohranitvi biotske raznovrstnosti na tem področju,« je še dodal Alojz Jurjec, direktor podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o.

.

NAJNOVEJŠE