0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & Okolje20 let varstva narave EU

20 let varstva narave EU

MORDA VAS ZANIMA

Danes obeležujemo 20. obletnico dveh ključnih instrumentov za ohranjanje in trajnostno rabo narave v EU: direktive o habitatih in evropskega programa financiranja za okolje LIFE. Pred dvajsetimi leti so države članice EU soglasno sprejele Direktivo o habitatih, da bi zaščitile najbolj ogrožene vrste in habitate po vsej Evropi. Povod za to je bila zaskrbljenost ob hitrem zmanjševanju števila prostoživečih živali in izgubljanja naravnih habitatov zaradi sprememb v rabi zemljišč, onesnaženja in širjenja mestnih območij. Da bi vrstam in habitatom omogočili dovolj prostora za okrevanje, je omenjena direktiva vzpostavila omrežje zaščitenih območij Natura 2000, s finančnim instrumentom LIFE pa je bila zagotovljena strateška podpora za njegov razvoj.
LIFEEvropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Danes, ko obeležujemo njihovo dvajseto obletnico, smo lahko ponosni na naravovarstvene zakone EU, ki nam pomagajo spoštovati in ohranjati našo bogato naravno dediščino. Biotska raznovrstnost je naše življenjsko zavarovanje, njegov temeljni kamen, Natura 2000, pa varuje območja, ki so velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V zadnjih dveh desetletjih smo naredili ogromen napredek in na marsikaj smo lahko ponosni, vendar narava še vedno potrebuje našo pomoč. Zanjo nas bo izdatno nagradila v obliki življenjsko pomembnih ekosistemskih storitev, ki nam jih zagotavlja.“

- Oglas -

Direktiva o habitatih je v dveh desetletjih, odkar je bila sprejeta, znatno pripomogla k zaustavitvi obsežnega uničevanja naših najdragocenejših virov biotske raznovrstnosti. Tudi po njeni zaslugi številne vrste in habitati že kažejo znake okrevanja. Omrežje Natura 2000 zajema več kot 26 000 zaščitenih območij, katerih površina je večja od Nemčije, Poljske in Češke skupaj. Danes je v to omrežje vključenih skoraj 18 % ozemlja EU in 200 000 kvadratnih kilometrov zaščitenih območij na morju. Slovenija je na primer zaščitila več kot tretjino svojega ozemlja.

Količina evropskih sredstev za ohranjanje narave se je v zadnjih dvajsetih letih povečala. Sočasno z direktivo o habitatih je bil sprejet tudi program LIFE, v okviru katerega je bilo doslej zagotovljenih več kot 1,2 milijarde EUR za upravljanje in obnovitev preko 2 000 območij Nature 2000 po vsej EU.
Projekti, financirani iz programa LIFE, so omogočili preživetje številnih ogroženih vrst, ki jim je grozilo izumrtje, med drugim sladkovodne biserne školjke v Nemčiji in na Češkem, abruškega gamsa v Italiji, malega gada na Madžarskem in španskega kraljevega orla. LIFE podpira tudi ohranitev nižinskega urha v Nemčiji, na Danskem, Švedskem in v Latviji.

Obsežno uničevanje dragocenih habitatov z obilo prostoživečimi živalmi je bilo zaustavljeno po zaslugi številnih praktičnih projektov obnove, ki so bili izvedeni po vsej EU, na primer projektov za zaščito peščenih sipin v Litvi, za odstranitev tujerodnih vrst iz rastišč morske pozidonije v Franciji ter za obnovitev Donave v Avstriji, listnatega gozda na Švedskem, mokrišča na Nizozemskem in visokih barij na Poljskem in Danskem. Številne od teh pobud so prejele podporo v okviru programa LIFE.

- Oglas -

Foto: Dreamstime

NAJNOVEJŠE