Zbirni center pod katedralo bo grel finske domove

Po navadi so zbirni centri podatkov, oz. strežniki izredno energijsko potrošna poslopja. V bistvu kar 50% energije, ki jo potrebuje takšen center, porabi za samo hlajenje strežnikov. Zato se veliko proizvajalcev zadne čase osredotoča na to, kako naredti strežnike energijsko manj potrošne.

Zato bi bilo skoraj idealno, če bi lahko vso to toploto, ki jo strežniki proizvedejo, uporabili za kaj bolj pametnega; npr. gretje domov?


Odvečna energija, ki jo strežniki proizvedejo na Finskem bo tako uporabljena za gretje domov v Helsinkih. Takšen center bo zgrajen pod katedralo Uspenki, kjer je bil v času vojne bunker. Odvečna toplota bo tako zajeta in prečrpana v mesto v cevi napolnjene z vodo, katere bo ta toplota segrela.

Takšen center je projekt podjetja Academica in bo lahko ogreval kar 500 večjih hiš. To pa je primerljivo z energijo, ki jo odda ena veternica.