Ekologija & OkoljeZa družbo brez odpadkov

Za družbo brez odpadkov

MORDA VAS ZANIMA

Organizacija Zero Waste Europe je objavila tri nove primre prakse, ki dokazujejo uspešen razvoj in implementacijo startegij brez odpadkov v Evropi. Dobri primeri prakse bi lahko predstavljali motivacijo drugim skupnostim, krajem in mestom, da premislijo o svojem odnosu do virov in si zastavijo lastne cilje na poti do družbe brez odpadkov.

- Oglas -

brez odpadkov

Med novimi objavljenimi primeri je poleg Capannorija v Italiji in Argentona v Španiji tudi naša Vrhnika. Ti primeri prakse dokazujejo, da sistemi preprečevanja nastajanja, ponovne uporabe in recikliranja odpadkov ustvarjajo delovna mesta, so prilagodljivi, znižujejo stroške in so prijazni do okolja in zdravja ljudi. Zero Waste koncept gre z roko v roki s koncepti čiste proizvodnje, odgovornostjo proizvajalcev ter programi minimizacije nevarnih odpadkov in odpadkov, ki jih je težko reciklirati. Ti praktični primeri strategij od spodaj navzgor predstavljajo nekaj najboljših decentraliziranih rešitev zniževanja onesnaževanja podnebja ter varčne rabe energije in naravnih virov.

Vrhnika je dober primer

ZeroWasteLogo“Primeri prakse dokazujejo, da je napočil čas za inovativne in izvedljive strategije, kot je koncept brez odpadkov. Ne glede na lokalne posebnosti so dober primer tega, kako kombinacija odločnih političnih odločitev, opolnomočenja skupnosti in sodelovanja, lahko vodijo do izjemnih rezultatov,” je komentirala Mariel Vilella, pomočnica direktorja Zero Waste Europe in urednica primerov prakse.

“Dosežki Vrhnike dokazujejo, da lahko tudi slovenske občine dosežejo pomembne rezultate na področju preusmerjanja odpadnih materialov v snovno izrabo. Poleg Vrhnike so si cilje postati družba brez odpadkov zastavile še tri občine in zanimanje za Zero Waste koncept v Sloveniji narašča,” pa pravi Erik Oblak, vodja programa Zero Waste Slovenija pri društvu Ekologi brez meja. Čeprav Vrhnika v Sloveniji pred dvajsetimi leti ni poznala nobenih postopkov recikliranja, danes dosega 76,17 odstotkov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in je prehitela številne bolj uveljavljene programe v Evropi, ter v prihodnjih petih letih želi rezultat še izboljšati na 82 odstotkov. Več informacij o starih in novih primerih ter o Vrhniki najdete na povezavi: zerowasteeurope.eu/case-studies/.

NAJNOVEJŠE