0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeZ Ekologi brez meja bomo letos zbirali star papir

Z Ekologi brez meja bomo letos zbirali star papir

MORDA VAS ZANIMA

Danes so  Ekologi brez meja na novinarski konferenci predstavili projekt Star papir za novo upanje. Akcija povezuje dobrodelnost in okoljevarstvo, k sodelovanju pa so povabljene tako organizacije kot posamezniki.

- Oglas -

Star papirZbiranje starega papirja bo v mesecu aprilu potekalo po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo namenjena v dobrodelne namene – polovica za pomoči potrebnim v Sloveniji, polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. V okviru projekta od 18. februarja dalje poteka tudi nagradni natečaj, v katerem sodelujejo mlade generacije, ki prispevajo predloge za dodelitev polovice sredstev od papirja. Cilj projekta je aktivirati mlade v dejavno sodelovanje v družbi, dvigniti stopnjo ozaveščenosti pri ravnanju z odpadki in prebuditi čut za sočloveka blizu in daleč od sebe.

V akcijo organizatorji želijo povezati 500 vzgojnoizobraževalnih ustanov in 3.000 podjetij ter javnih organizacij in zbrati 10.000 ton starega papirja. Prijava na akcijo in natečaj je zaradi ustrezne logistike obvezna in poteka preko spletne prijavnice. Projekt je možno spremljati tudi na spletni strani, kjer je zemljevid zbirnih točk za zabojnike in vsa promocijska gradiva ter ostale informacije.
Pri snovanju projekta so po besedah vodje projekta Star papir za novo upanje Anite Novak organizatorji trčili ob več dejstev. »Papir je treba reciklirati, ker s tem ohranjamo gozdove, varčujemo z energijo in zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Recikliran papir je do okolja dokazano bolj prijazen kot nov papir.

Pri recikliranju se porabi manj surovin (lesa in vode), energije, manj oziroma skoraj nič kemikalij, bistveno pa se zmanjšajo izpusti CO2 v ozračje. Poraba papirja v svetu in v Sloveniji vztrajno narašča – od leta 1950 je svetovna proizvodnja papirja s 50 milijonov ton narasla za 8x, na okoli 400 milijonov ton. Povprečna letna poraba papirja v Evropi znaša 220 kg na prebivalca V Sloveniji je leta 2010 znašala 185 kg na prebivalca. V Sloveniji smo se doslej precej neuspešno spopadali z ločevanjem komunalnih odpadkov, saj jih na odlagališčih konča preko 70 %. Po drugi strani pa papir v Sloveniji ločeno zbiramo že vsaj 15 let in smo pri tem uspešni – v Evropi je povprečje ločeno zbranega odpadnega papirja 66 %, pri nas pa 64,6 %. To pomeni, da je povsem samoumevno, da papirja ne mečemo med ostale odpadke. Če torej znamo ločeno zbirati papir, ni ovir, zakaj ne bi te prakse prenesli tudi na ostale odpadke.«

- Oglas -

Recikliranje papirja, recikliran papir, star papirAkcije zbiranja starega papirja so v Sloveniji že tradicija, vendar je ta v upadu zaradi prenizkih odkupnih cen papirja, Star papir za novo upanje pa se od ostalih razlikuje po tem, da je vanjo povabljenih največ organizacij iz cele Slovenije doslej – kar 30.000. To bi omogočilo, da se zbere veliko več papirja kot sicer, ohrani več gozda, vode in energije kot kdaj koli prej in podari veliko več sredstev kot sicer.
»Če bi sodelovalo vseh povabljenih 30.000 ustanov in bi vsaka zbrala 300 kg, bi se nabralo 9.000 ton odpadnega papirja. S to količino bi prihranili 8.000 ton lesa, 58,8 GWh električne energije, kar zadošča 15.000 gospodijstvom za eno celo leto, prihranili skoraj 300 milijonov litrov vode in podarili prek 500.000 EUR«, je nadaljevala vodja projekta Anita Novak in poudarila, da želijo pri mladih ljudeh spodbujati čut za dobro in sočloveka: »Tega nam prevečkrat manjka, ko odrastemo.

Prav ta solidarnost je v tem času še posebej pomembna, saj revščina in beda prežita izza vsakega vogala. Vsa sredstva bodo porabljena za dobrodelne namene, smisel natečaja pa je ravno v tem, da mlade spodbudimo k razmisleku in raziskovanju, kdo v Sloveniji je te pomoči potreben. Seveda bomo najboljšo idejo nagradili – s koncertom po lastni izbiri. Prav tako nagrado prejme tista šola, zavod ali vrtec, ki bo zbrala največ papirja.«

Prepad med revnimi in bogatimi v svetu in pri nas se poglablja; 225 najbogatejših ljudi na svetu ima v lasti preko 1.000 milijard USD, kar ustreza letnim dohodkom celotne revnejše polovice človeštva. Slovenija do leta 2008 ni bila v skupini držav, kjer so razlike med prihodki najbogatejših in najrevnejših zelo velike, od leta 2010 pa ni več tako, saj najvišja razlika znaša tudi do 37 : 1. Revščina v Sloveniji pridobiva vedno krutejše obraze in se pojavlja tudi med zaposlenimi, ki kljub rednim dohodkom ne morejo preživeti sebe in družine. Eden največjih civilizacijskih izzivov je potrebno prepoznati tudi v tem, da zagotovimo za človeka vredno blagostanje za vse prebivalce planeta ob hkratnem trajnem ohranjanju pogojev življenja za prihodnje generacije.

»Smiselno je, da bogastvo prerazporedimo. Z akcijo »Star papir za novo upanje« ima slovenska mladina priložnost, da pripomore k temu – predvsem pa bo taka gesta s strani mladih in odgovornih ljudi opomin tistim, ki lahko in bi morali prispevati še veliko več,« je še povedala vodja projekta Anita Novak.

- Oglas -

Kristijan Mlinar, član uprave podjeja Dinos, je povedal: »Akcija bo logistično potekala po vsej Sloveniji, kjer bodo naša lokalna skladišča podjetja Dinos s strankami uredile termine odvozov papirja.« V Dinosu si želijo, da bi akcija postala tradicionalna.

Predstavnica društva ELA Jana Dular je izpostavila, da bodo s pomočjo zbranih sredstev postavili izobraževalni center v  Malaviju in začeli s programom izobraževanja učiteljev in skupnosti o posebnih potrebah otrok: »Naša osrednja dejavnost bo delo z otroci s posebnimi potrebami, učna pomoč in obšolske dejavnosti, da bi ti dosegli osnovnošolsko izobrazbo. Slovenski in mednarodni prostovoljci bodo ponudili svoje znanje in energijo v zameno za bogato kulturno izkušnjo.«

Ambasadorka projekta dr. Manca Košir je na koncu povzela smisel skupnih prizadevanj: »Ljubim življenje. To je najbolj razkošno tam, kjer so drevesa. Po nemarnem porabiti preveč papirja, ga metati stran in ne reciklirati pomeni smrt dreves. Zbirati star papir, misliti na varovanje narave in odpirati srce za dobra dela je risanje človeškega zemljevida sočutnosti in služenja. Z radostjo sem ambasadorka širjenja svetlobe, saj vem, da je v teh težkih časih najpomembnejše ŽARETI UPANJE. Akcija zbiranja starega papirja spodbuja prav to, hura! Prižigajmo luči upanja in premagali bomo temo, povezani in prepleteni v ENO za ohranitev življenja in lepši skupni svet. Ne JAZ, ampak MI je naša pot. Skupaj bomo zmogli!«

V okviru novinarske konference je bil premierno prikazan tudi kratki ozaveščevalni  film o procesu predelave papirja z naslovom Papirčkovo potovanje, ki si ga lahko ogledate spodaj:

.

NAJNOVEJŠE