0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaVastu gradnja in izbira zemljišča

Vastu gradnja in izbira zemljišča

MORDA VAS ZANIMA

Hiša je naše  zatočišče. Ko jo gradimo in še pred tem izbiramo primerno mesto zanjo, si želimo ustvariti dom, ki je zdrav, ekološki, prijeten za duha in udoben za bivanje. V njem si želimo vzpostaviti kvalitete zdravja, ustvarjalnosti, ljubečih odnosov, blagostanja, miru in sreče.

- Oglas -

Velikokrat pa se zgodi, da je ravno gradnja hiše in selitev v novo zgrajeno hišo tista, ki odpre številne težave na področju zdravja, financ, ljubezni ali splošnega zadovoljstva. Hiša ali stanovanje ni namenjeno temu, da nas samo zaščiti pred vplivi narave in naravnimi ritmi, temveč, da nas z njo poveže. Smo del narave in naravnih ritmov, ne moremo se ločiti od njih. Zgraditi hišo  ali oblikovati in opremiti stanovanje pomeni ustvariti vesolje.

Gradnja hišeMikrokozmos tako v nas – kot tudi v prostoru kjer živimo – v malem odseva ves ustroj in dinamiko makrokozmosa – vesolja, zemlje, zemeljskih in magnetnih sil in elementov, iz katerih je vse sestavljeno, ter tudi vplivov, ki ležijo onkraj človekovih sposobnosti zaznavanja.

Arhitektura je, oziroma bi morala biti odraz naravnega odnosa med človekom in naravo in tako kot človek odseva naravo in je povezan z naravnimi ritmi, tako je z njimi povezana tudi hiša, ki jo gradimo, prostor, ki ga opremimo,vrt, ki ga uredimo …

- Oglas -

Starodavne civilizacije so pri gradnji svojih bivališč upoštevale tisočletja staro znanje o tem  na kakšen način resnično zgraditi hišo ali bivališče, v katerem se bomo počutili varno, a ne ločeno od narave in nas bo s svojo obliko, postavitvijo, orientacijo, merami in sorazmerji, pravilno izbranim zemljiščem, vhodom in odprtinami na pravilnih mestih, dovozno potjo … in usklajenostjo z naravno razporeditvijo elementov (prostor, zrak, voda, ogenj, zemlja) v prostoru, magnetno silo zemlje, potjo Sonca in ostalih nebesnih teles…. podprla tako na področju zdravja, kot tudi na vseh ostalih področjih našega življenja.

Hiša je človekovo drugo telo, je živ organizem, ki se povezuje z vsakim delčkom našega življenja.

Vastu je znanost o tem, na kakšen način graditi hišo, izbrati pravo lokacijo za njo, urediti stanovanje ali poslovni prostor, vrt in okolico, da bo  ustvarjen prostor v skladu z naravnimi silami, naravnimi zakonitostmi in nami – z namenom, da se bo dosegla tako iskana in pomembna harmonija med človekom, naravo in prostorom.

Vastu je arhitektura po smernicah narave. Načela Vastuja – od pravilne orientacije, do pravilnih sorazmerij in mer zgrajenih hiš, gibanja sonca  in ostalih nebesnih teles,  upoštevanja časovnih ciklov ter tudi estetike in lepote  je opaziti pri gradnji Egipčanov, piramid starih Majev, Rimskega koloseja, Grškega Partenon , Taj Mahala in še mnogih drugih. Kasneje so bila marsikatera dognanja in zakonitosti Vastuja zapisane v Einsteinovi teoriji  ter v sodobni fiziki.

Prav tako so tudi znanstvena dognanja o delovanju naših možganov v popolni povezavi z dognanji Vastuja. Nevrološke raziskave kažejo, da se vzorec gibanja nevronov v thalamusu – najpomembnejšem centru v naših možganih – razlikuje in spreminja glede na to, v katero od smeri neba smo obrnjeni.  Magnetna sila zemlje in vpliv 5 elementov – iz katerih je vse sestavljeno in so povezani s posameznimi stvarmi – vpliva na naše telo, na naš um, na  naše počutje, zdravje in ravnovesje. Človek je zemeljsko in energijsko bitje. Najbolje delujemo, ko smo v harmoniji z naravo, naravnimi zakonitostmi in ritmi.

- Oglas -

Vastu pri gradnji hiše upošteva številne dejavnike:

 1. Izbor zemljišča, njegovo preteklost, velikost, obliko in orientacijo glede na smeri neba
 2. Nagib zemljišča in kakovost tal
 3. Položaj cest v odnosu na zemljišče
 4. Vodotoki in reke na zemljišču ali v njegovi okolici
 5. Relief zemljišča oziroma njegov nagib
 6. Sosednje zgradbe ali objekti in njihov vpliv na zemljišče
 7. Dovozna pot proti zemljišču in hiši, njena smer in oblikovanost
 8. Položaj hiše znotraj zemljišča in njeno orientacijo
 9. Ugoden razpored stavbe, vrta, parkirišča, vode ali težjih elementov na parceli in v okolici hiše
 10. Pravilne mere in sorazmerja hiše
 11. Najboljši položaj za glavni vhod, teraso, balkon, ložo….
 12. Položaj sob in velikost
 13. Število,  velikost in položaj oken, vrat, stopnic
 14. Najboljši položaj za spanje
 15. Ekološki vidik gradnje hiše
 16. Klimatske pogoje in kulturno okolje
 17. Lepoto in estetiko…

Pri proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na kvalitetno izbrano zemljišče ali zgrajeno hišo upošteva:

 • 5 elementov ter njihovo naravno razporeditev na zemljišču in v prostoru (hiši kot celoti ali vsakem posameznem prostoru znotraj nje)
 • Kvalitete in značilnosti strani neba
 • Elektromagnetno polje zemlje
 • Pot in gibanje sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe in toplote
 • Upošteva podnebne, kulturne in geografske vplive okolja, kjer živimo
 • Naravne zakonitosti, naravni ritmi in tako pomembni časovni cikli, ki jih Vastu upošteva so povezani in se nam kažejo preko gibanja planetov a so še kako prisotni tako v nas, našem telesu, kot tudi v vsakem ustvarjenem prostoru.

Vastu in djotiš astrologija sta nam v pomoč pri gradnji

Izbira zemljišča

Izbira in nakup ustreznega in kvalitetnega zemljišča je prvi in zelo pomemben korak pri gradnji hiše ali poslovnega objekta. Če želimo hišo ali objekt zgraditi skladno z zakoni narave in Vastu arhitekturnimi načeli, moramo najprej izbrati ustrezno zemljišče. Vastu pri svoji oceni in ugotavljanju kvalitete zemljišča upošteva naslednje dejavnike:

 • obliko zemljišča
 • nagib zemljišča
 • kakovost tal
 • smer in orientacijo zemljišča
 • položaj cest ob zemljišču
 • smer dovozne poti na zemljišče
 • reke in vodotoke ob ali na zemljišču
 • okoliško hribovje
 • sosednje objekte ali hiše …

Dobro zemljišče bi – glede na naravne zakonitosti moralo imeti čim bolj pravilno obliko kvadrata ali pravokotnika, znotraj katerega se naravni elementi: prostor, zrak, ogenj, voda in zemlja najlažje pravilno razporedijo, kar je ključnega pomena tudi za telesno zdravje.

Izogibajte se zemljišč, ki jim manjka del severa, severovzhoda ali vzhoda, najpomembnejših smeri glede na naravne zakonitosti.

SV je najpomembnejše izhodišče za določanje lege zemljišča, hiše, stanovanja ali posameznega prostora. Iz te smeri v prostor priteka življenjska energija in ta del prostora naj bi vselej ostal odprt in prost, tako da  lahko le ta nemoteno priteka.

Zakaj SV?

Sever je namreč stran neba iz katere doteka magnetna energija oziroma sila; iz vzhoda pa prihaja sončna svetloba, tako pomembna za življenje. Poleg tega je zemljina os nagnjena za 23,5 stopinj in usmerja dotok sončnega in magnetnega sevanja iz SV.

V primeru neskladja v obliki zemljišča se priporoča narediti in oblikovati mejo, ki pomaga izoblikovati pravilno obliko. Prav tako dolžina zemljišča ne sme biti več kot dvakrat daljša od širine.

Meje na zemljišču ali ob njem so zelo pomembne, tudi če je zemljišče že pravilne oblike. Lahko so zgolj simbolične, a na vsak način je pomembno, da so!

Prav tako je pomembno, da je zemljišče poravnano s smermi neba. Torej kako glede na njegovo lego teče magnetni meridijan. Potekal naj bi vzporedno z njegovo osjo. Nekaj stopinjska zamaknjenost ni problematična, izogibajte pa se zemljišč, kjer bi bila stranica zemljišča od glavnih smeri zasukana za 12 – 30 stopinj. Zemljišča s takšno lego se je bolje izogibati.

Priporoča se izbrati zemljišče, kjer je sever nižji od juga in vzhod nižji od zahoda – kjer je severovzhodna točka zemljišča najnižja in se zemljišče dviga proti jugozahodu.

To velikokrat v praksi ni tako lahko najti, zato Vastu v veliki meri naredi prilagoditve, ki pa so popolnoma osebne in individualne, določene in natančno izračunane glede na trenutek našega rojstva in tisto, kar nam osebno ( glede na trenutek rojstva in naravne ritme v tem trenutku) ustreza.

Ker je severovzhod povezan z elementom vode – je voda na tem delu zemljišča zelo ugodna. Odpira tako duhovni, kot tudi materialni napredek. Jugozahod na drugi strani pa je povezan z elementom zemlje, težine in zato so na tem delu priporočljive težje stvari. To je dobro upoštevati tako v fazi gradnje, kot tudi pri določanju ugodnosti lege zemljišča, saj so dvignjena področja ali višja drevesa na tem delu zelo ugodna.

Zakaj je tako?

Življenjska energija na zemljišče ali v prostor vstopa na severovzhodu (ki se vedno priporoča pustiti prost, odprt), se giblje ob robu zemljišča ali kateregakoli prostora do jugozahoda, za katerega se priporoča, da je vedno čim bolj zaprt ali obtežen. Od tam se usmeri v središčni del prostora , se tam uskladišči ter razprši po prostoru.

Zelo pomembno je središčni del vsakega prostora, tako zemljišča, hiše, kot vsake posamezne sobe pustiti prosto. To velikokrat zaradi premajhne velikosti zemljišča ni mogoče. V tem primeru se priporoča narediti korekcijske – preventivne ukrepe, ki v prostor pomagajo povrniti ravnovesje.

V kolikor pa je velikost zemljišča takšna, da dopušča prost središčni del – pa je to zelo priporočljivo in pomembno upoštevati.

V Vastuju glede na trenutek našega rojstva izračunamo tudi osebne individualne smeri. Torej naš lastni individualni SV – naša ISA TOČKA, tako pomembna za našo življenjsko energijo iz vidika zemljišča, kot tudi kasneje hiše – se namreč lahko nahaja kjerkoli. Priporoča se jo pustiti prosto, odprto in izbrati takšno obliko in nagnjenost zemljišča, ki je na tem delu nižje oziroma na noben način tu ne sme biti skrajšano.

Iz drugega vidika pa naš individualni JZ – naša PITRI točka predstavlja točko, kjer se energija izgublja. Je naša individualna točka povezana z elementom zemlje.  Ta del pa se priporoča zapirati, pustiti višji ali obtežen.

Zelo pomemben pa je tudi položaj cest ob zemljišču in dovozna pot na zemljišče. Zemljišče, h kateremu neposredno iz glavne smeri vodi cesta ni tako ugodno. Vse zapreke pred dovozom na zemljišče in vhodom je pomembno odstraniti.

Dovozno pot na zemljišče je priporočljivo si urediti iz smeri severa, severovzhoda ali vzhoda.

Vse v naravi je v popolni medsebojni povezanosti in v svojem naravnem, zdravem stanju je vsaka stvar na zemlji v popolni harmoniji z naravnimi ritmi, zakonitostmi in cikli.

Enaki zakoni, ki delujejo pri gibanju planetov in sonca so tudi v nas in tudi v prostoru, ki ga ustvarimo ali zgradimo. Nič ni ločeno, vse je povezano in živo in na vseh ravneh – od najmanjšega atoma do največje zgradbe – delujejo enaki naravni zakoni. .

Naloga  Vastuja je pomagati zgraditi, oblikovati in opremiti stanovanje, hišo, vrt, poslovni prostor tako, da bo le ta v skladu z vsemi naravnimi zakonitostmi, ki vplivajo na naše življenje ter tudi z našimi posebnostmi, nalogami in danostmi, takšnimi kot smo jih prinesli s seboj in so za naš razvoj najboljše.

Več o Vastuju si lahko preberete tudi v reviji Bodi eko.

Tina Pipan, vastu in djotiš svetovalka
031 509130
www.eroja.si

.

NAJNOVEJŠE