Povzetek novega poročila podjetja Climate Progress govori o tem, da je nuklearna energija postala trenutno najdražja vrsta energije, katere stranski proizvod ni ogljikov dioksid. Zato je na dan prišla ideja, da bi postopoma začeli zapirati stare nuklearne elektrarne.

Nove nuklearne elektrarne so narejene po strogih varnostnih standardih, kar zahteva tudi večje stroške shranjevanja odpadnih materialov, ki so stranski produkt iz takšnih elektrarn. Rezultat tega je povečanje cene nuklearne energije – cena kilovatne ure nuklearne energije je dvakrat večja, kot pa cena sončne ali termalne energije.