0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeLitija ima talent v ločevanju odpadkov

Litija ima talent v ločevanju odpadkov

MORDA VAS ZANIMA

Danes so v Litiji na novinarski konferenci predstavili rezultate projekta Ločujem, Zemljo varujem. Partnerja Danone in Slopak sta se zavezala, da bosta v Litiji pomagala izboljšati rezultat ločevanja odpadkov za 20 odstotkov (glede na ločeno zbrane količine v preteklem letu). S pomočjo Vrtca Litija – enota Medvedek, Osnovne šole Gradec, Gimnazije Litija, občine Litija in Komunalno stanovanjskega podjetja Litija so v dobrih šestih mesecih bistveno presegli načrte. Prebivalke in prebivalci Litije so v tem času povečali količino ločeno zbranih odpadkov v povprečju za kar 30 odstotkov s količino v primerjalnih mesecih z letom prej. Vse to pa jim je uspelo z aktivnim sodelovanjem z nekaj manj kot 1.000 otroci za približno 14.530 prebivalcev Litije.

- Oglas -

Ločevanje odpadkovDanone in Slopak sta projekt Ločujem, Zemljo varujem temeljila na vlogi otrok v družbi, kar se je izkazalo za pravo rešitev. Pri tem je bila izjemnega pomena podpora ravnateljic, učiteljev in učiteljic ter seveda občine in komunalega podjetja pri merjenju rezultatov. Iz podjetja Danone je aktivno sodelovalo 15 zaposlenih, iz podjetja Slopak trije. Sodelovanje med zaposlenimi pri vodenju programa in izvajanju aktivnosti je prispevalo k povezanosti v podjetjih. Podjetji bosta program preizkusili v naslednjem šolskem letu v večjem mestu, dogovori glede izbire lokacije pa še potekajo. Ves čas projekta so pazili na minimalen vpliv na okolje s svojimi aktivnostmi – tako so prilagodili tiskovine in skušali zagotoviti čim manjše število voženj. Pilotni projekt je uspel z rezultatom, partnerja pa ugotavljata, da je bil to tudi izjemno dober preizkus za naslednje lokacije. Ekipa v projektu je opremljena z dobrim poznavanjem vseh korakov projekta, ki spreminja navade. Direktorja podjetij Danone Michael Parzefall in Slopak Matej Stražiščar sta se na novinarski konferenci strinjala, da je Litija dobila dobro osnovno v znanju in da je samo od prebivalk in prebivalcev Litije odvisno, kako bodo nadaljevali z ločenim zbiranjem odpadkov. Pri tem pa se vedno z dilemami ali vprašanji obrnejo na svoje otroke, ki so izjemno ozaveščeni.

Ves čas projekta so na Komunalno stanovanjskem podjetju Litija spremljali rezultate na ravni mesta Litija. Spremljali so ločevanje papirja, embalaže in stekla – podatke pa sta partnerja projekta ob zaključku primerjala s primerljivimi meseci iz prejšnjih let ter analizirala tudi glede na izvedene aktivnosti. Za ločevanje odpadkov je namreč značilno sezonsko nihanje. Tako so november in december, ko je bil prvi del koncentriranih aktivnosti, primerjali med letoma 2010 in 2009. V decembru je bilo zvišanje ločevanja odpadkov že kar 43 odstotkov. V projektu za mesto Litija v januarju niso potekale nobene aktivnosti (potekale so priprave za drugi del), kar je opazno tudi v padcu ločenega zbiranja (primerjava med 2010 in 2011) – le to se je znižalo za 11 odstotkov. Aktivnosti v februarju, marcu in aprilu pa so se odrazile v povečanju ločeno zbranih vrst odpadkov. Najvišji sta bili povišanji v februarju in aprilu – za 74 oziroma 60 odstotkov.

Ločevanje odpadkov v litijskem vrtcuV anketi, ki so jo opravili v okviru projekta, je odgovorilo 265 učencev, učenk, učiteljic in učiteljev ter prebivalcev Litije (1,8 odstotka glede na število prebivalcev v Litiji). Kar 70 odstotkov jih je menilo, da jim projekt pomaga pri boljšem ločevanju odpadkov. Že v prvem delu akcije se je po odgovorih v anketi zmanjšal odstotek tistih, ki pred akcijo niso ločevali odpadkov.

- Oglas -

Ker je bil to pilotni projekt, so zajeli vse generacije otrok. Izkazalo pa se je, da bodo vse generacije vključene tudi na prihodnjih lokacijah. Najprej so opremili vrtec, šolo in gimnazijo z infrastrukturo, otroci pa so odnesli vreče za ločevanje odpadkov tudi domov. Sledile so zabavne predstavitve, prek katerih so se učenci naučili pravilnega ločevanja odpadkov. Nato so skupaj z družinami ločeno zbirali odpadke štiri tedne in jih prinesli ob petkih v šolo. Razred učencev, ki je zbral največ nalepk za pravilno ločevanje odpadkov, je prejel nagradni izlet v adrenalinski park na Jezerskem v organizaciji Feel Green. V vrtcu niso tekmovali, pač so se ločevanja učili preko zabavnih iger – glede na to, da je vrtec ločevanje odpadkov vpeljal že v prejšnjem letu, so ga letos le nadgradili.

Ločevanje odpadkovPo skupnem tekmovanju za izlet so program prilagodili posameznih starostnim skupinam. V Gimnaziji Litija so pripravili zabavne predstavitve za druge organizacije – med drugim so dijaki ustvarili tudi igro, v kateri živali učijo najmlajše ločevanja odpadkov. Predstavitve so pripravili za druge šole in enote vrtca v Litiji, poleg tega pa tudi za občinski svet, občinsko upravo, Izobraževalni center Geoss, Dom Tisje, Društvo upokojencev Litija ter za starše. Poleg tega so ustvarjali ozaveščalne slogane o ločevanju odpadkov. V Osnovni šoli Gradec sta Danone in Slopak pripravila program z zbiranjem ločevalnih zavez. Otroci so v podpis staršem in sosedom odnesli zaveze, da bodo ločevali odpadke – za nagrado pa so podpisniki prejeli seznam, v kateri zabojnik sodijo kateri odpadki. Z zavezami so obdali Zemljo, ki so jo zgradili iz odpadnega papirja v sodelovanju z nevladno organizacijo Smetumet. V vrtcu so predvsem ustvarjali in urejali okolico, z odtisom rok so se zavezali, da bodo ločevali odpadke in te zaveze obesili okrog makete Zemlje. Svoje aktivnosti so prebivalcem Litije predstavili na skupni razstavi ob Dnevu Zemlje na občini Litija. občina Litija je vse aktivnosti spremljala v občinskem glasilu.

NAJNOVEJŠE