Ekologija & OkoljeKaj pomeni ekološko kmetovanje?

Kaj pomeni ekološko kmetovanje?

MORDA VAS ZANIMA

Velikokrat slišimo ali preberemo besedno zvezo ekološko kmetovanje ali pridelovanje na ekološki način. Kaj je značilno za tako pridelovanje, kaj to pomeni?

- Oglas -

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetovanja oziroma lahko kar rečemo kmetijski sistem, s katerim poskušamo na čimbolj naraven način pridelati živila in ob tem kar se da najbolje upoštevati naravne življenjske cikle. Pri tej obliki kmetovanja je poudarjeno gospodarjenje v sožitju z naravo. To je način kmetovanja, ki skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov, ki so tla-rastline-živali-človek.

Tako je poudarek na ohranjanju rodovitnosti tal s širokim kolobarjem ter z organskimi gnojili. Pomemben je sklenjen krog hranil, živalim nuditi ustrezno rejo in krmljenje, pridelati zdrava živila, zaščititi naravne vire, vse to ob minimalni obremenitvi okolja, aktivnem varovanju le tega in ohranjanju biološke raznovrstnosti, varstvu energije ter surovin. Če kmetujemo na ekološki način in želimo dosegati zgoraj omenjene cilje ne smemo uporabljati kemično sintetičnih pesticidov, umetnih mineralnih gnojil, razkuženega semena, sintetičnih dodatkov v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih, uporabiti gensko spremenjenih organizmov ter preventivno zdraviti živali s kemoterapevtiki.


Če hočemo kmetovati na ekološki način so nam v pomoč uredbe Sveta ter Komisije EU in  Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki zajema tako rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, kot tudi predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov oziroma živil in sistem kontrole.

Od leta 1998 imamo tudi v Sloveniji prve kontrolirane ekološke kmetije, od takrat naprej pa iz leta v leto njihovo število narašča in danes dosega nekaj čez 3% vseh kmetijskih površin v Sloveniji. Kmetija, ki se odloči, da se prijavi v kontrolo ekološkega kmetovanja in podpiše pogodbo o kontroli lahko po obdobju preusmeritve načina kmetovanja trži svoje izdelke pod oznako ekološki izdelek.

- Oglas -

Ta način kmetovanja je primeren tako za večje kmetovalce kot tudi za manjše vrtičkarje. Tudi, če imamo manjšo njivo ali vrt in svojih pridelkov ne bomo prodajali se lahko držimo načel in skušamo dosegati cilje ekološkega kmetijstva, s tem pa čeprav majhnim prispevkom, skrbimo za naše okolje in njegovo ohranjanje.

Damjana Benec, univ. dipl. ing. agr.

NAJNOVEJŠE