0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeZDA ustvarijo kar 1/6 vseh plastičnih odpadkov

ZDA ustvarijo kar 1/6 vseh plastičnih odpadkov

MORDA VAS ZANIMA

Podatek, da so Združene države Amerike država, ki ustvari največ plastičnih odpadkov, za večino najverjetneje ni posebej presenetljiv. Izrazito potrošniški način življenja v kombinaciji z željo po nenehni rasti skorajda neizogibno ustvari ogromno odpadkov. Toda podatek o tem, s kako velikim naskokom si Združene države Amerike lastijo neslavno prvo mesto na lestvici največjih onesnaževalcev, je vendarle precej šokanten. Decembra objavljeno poročilo, ki so ga pripravili pri Nacionalni akademiji znanosti, inženirstva in medicine, je razkrilo, da Združene države Amerike ustvarijo kar približno eno šestino vseh plastičnih odpadkov – več kot vse članice Evropske unije skupaj.

- Oglas -

Leta 2016 v ZDA ustvarili kar 42 milijonov ton plastičnih odpadov

Poročilo, ki ga je naročil ameriški kongres, se je sicer nanašalo na leto 2016, vendar se razmerja moči od tedaj niso bistveno spremenila. Po ocenah strokovnjakov so predstavljeni podatki relevantni tudi danes. Skupna količina oziroma teža plastičnih odpadkov, ki so jih v Združenih državah Amerike ustvarili leta 2016, naj bi bila kar 42 milijonov ton.  Količina je skoraj dvakrat večja od količine odpadkov, ki jih ustvari drugouvrščena država na seznamu največjih onesnaževalcev. Kot omenjeno, pa je to tudi količina, ki presega seštevek vseh odpadkov, ustvarjenih v državah Evropske unije.

Vseobsegajoče negativne posledice »plastičnega onesnaževanja«

Tolikšna količina odpadkov ima seveda izjemno negativen vpliv na okolje, pa tudi neposredno na prebivalstvo. V poročilu je med drugim navedeno, da je neobvladano kopičenje plastičnih odpadkov krivo za pospešeno onesnaževanje rek, jezer, plaž in zalivov, pri čemer morajo največji del bremena nositi najranljivejše skupnosti. Strokovnjaki, ki so pripravili poročilo, obenem opozarjajo, da plastični odpadki ogrožajo habitate številnih drugih bitij – tako tistih, ki živijo v vodi, kot kopenskih živali.

V naravi končajo tudi odpadki, za katere je bilo poskrbljeno v skladu z veljavnimi standardi

Povprečna količina plastičnih odpadkov, ustvarjenih v enem letu, znaša približno 130 kilogramov na Američana. Večji del sicer konča na odlagališčih odpadkov, vendar je delež plastičnih odpadkov, ki najdejo pot v naravo, kljub temu izjemno velik. Pri tem ne gre samo za neodgovorno ravnanje posameznikov v obliki namernega onesnaževanja oziroma malomarnega odlaganja plastičnih odpadkov. Kot je navedeno v poročilu, v naravi pogosto končajo tudi odpadki, za katere je bilo poskrbljeno v skladu z veljavnimi smernicami. Poleg tega pa je tu še prelaganje bremena na šibkejše države, na primer v obliki pošiljanja skorajda nepreštevnih kontejnerjev z odpadki v države v razvoju.

- Oglas -

Strokovnjaki pripravili načrt za zajezitev težave

Znanstveni odbor, ki je pripravil poročilo, je izpostavil tudi šest najpomembnejših ukrepov za zmanjševanje količine plastičnih odpadkov. Prvi ukrep je omejevanje proizvodnje plastičnih izdelkov, še posebej tistih, ki niso primerni za večkratno uporabo in ki jih je praktično nemogoče reciklirati. Druga pomembna intervencija bi moralo biti pospešeno razvijanje okolju prijaznejših materialov, ki lahko nadomestijo plastiko tam, kjer se zdi danes skorajda neizogibna. Kot tretji nujni ukrep je bilo izpostavljeno izogibanje plastičnim izdelkom za enkratno uporabo, četrta sprememba, ki so jo predlagali strokovnjaki, pa je nadgradnja oziroma izboljšava različnih elementov trenutnega ameriškega sistema za ravnanje z odpadki (infrastruktura, zbiranje odpadkov, predelava odpadkov, nadzor postopkov itn.).

Predlogi niso koristni samo za Združene države Amerike

Peti ukrep, ki so ga predlagali strokovnjaki, je »ujem odpadkov«, torej redne čistilne akcije, s katerimi se zmanjša nevarnost za to, da plastični odpadki dosežejo oceane, kjer so lahko seveda še posebej problematični, poleg tega pa je čiščenje oceanov precej dražje in bistveno bolj neučinkovito. Napotki so bili sklenjeni s predlogom, ki se zdi še posebej logičen: popolna prepoved neposrednega odlaganja odpadkov v oceane. Ti predlogi se sicer nanašajo na Združene države Amerike, toda zagotovo so lahko koristni v večini drugih držav. Čeprav so Združene države Amerike trenutno trdno zasidrane na prvem mestu lestvice največjih onesnaževalcev – vsaj ko gre za plastične odpadke – je pospešeno povečevanje količine ustvarjenih odpadkov nekaj, kar je mogoče opazovati praktično po vsem svetu.

.

NAJNOVEJŠE