0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Zdravje & prehranaUčinki jabolčnega soka in mineralne vode na rakave celice

Učinki jabolčnega soka in mineralne vode na rakave celice

MORDA VAS ZANIMA

Jablana (Malus pumila Mill.) je tako splošno znana, da je ni potrebno posebej predstavljati. Gojili so jih že v pradavnini, v antičnem Rimu so jih že uporabljali v zdravilne namene. Karel Veliki v 9. stol. uvede sistematično sadjarstvo, kar je prispevalo 200 novih sort. Danes jih je znanih več kot 2500. Jabolko je bilo vedno v središču lekarništva in zdravstva. Sodobne laboratorijske raziskave so jabolku oz. jabolčnemu soku dale povsem novo vsebino, saj vzpodbujajoči rezultati dajejo prvo ocenitev  antitumorske aktivnosti.

- Oglas -
Jabolko in Jabolčni sok
Sodobne laboratorijske raziskave so jabolku oz. jabolčnemu soku dale povsem novo vsebino, saj vzpodbujajoči rezultati dajejo prvo ocenitev antitumorske aktivnosti.

Usmeritev raziskav na celične kulture so vodile preko znane metode opazovanja rasti testne rastline navadne mlade čebule  (Allium cepa L.), še posebej osredotočene na celice v koreninskih vršičkih, da »jabolčni sok«  nanje deluje kot izrazit citostatik. Na genetskem materialu pa ne povzroča nobenih kvarnih (mutagenih) učinkov. Celična kultura predstavlja umetno gojišče v katerem gojimo celice zunaj telesa, torej v umetnih pogojih za raziskovalne, diagnostične, terapevtske ali proizvodnjo-biotehnološke namene. Gojenje celičnih kultur je postala stalna laboratorijska praksa v sredi 20. stoletja.

Sledila je povezava z doc. dr. Bratkom Filipičem iz inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF v Ljubljani. V celičnih kulturah smo uporabili dve vrsti celic in sicer človeške rakave celice debelega črevesa, imenovane kar CaCo-2 (Ca: cancer – rak; Co: colon – črevo) in človeške normalne embrionalne celice WISH izolirane iz amnionske nosečnične tekočine.  Celice smo gojili v ustreznem Eagle gojišču in vitro pogojih  na mikrotiterskih ploščah (Slika 1). Celicam smo dodali »jabolčni sok« in »mineralno vodo« z različnimi razredčitvami, ter po petih dneh inkubacije ugotavljali rast, pomnoževanje in preživetje celic.

Mikrotiterska plošča
Slika 1: MIKROTITERSKA PLOŠČA s 96 luknjicami (12 kolon in 8 vrst) . Kulture celic v luknjicah so modro obarvane. Svetlejši odtenki modre barve v zgornjem kvadrantu z oznako »SOK« kažejo, da je prišlo do večjega zaviranja rasti rakastih celic, kot v kvadrantu z oznako »VODA«, kjer je intenziteta modre barve močnejša, kar pomeni manjše zaviranja rasti rakavih celic Oznaka »KV« je kontrola z nemoteno rastjo rakavih celic.

Na celičnih kulturah človeških rakavih celicah debelega črevesa se pokaže, da »jabolčni sok« do razredčitve 1:64 zmanjša rast rakavih celic za 66,77 % glede na izhodno število celic. Vzporedno pa se zmanjša pomnoževanje celične populacije in sicer za 61,33 %. »Mineralna voda« tudi zmanjša rast rakavih (CaCo-2) celic, za 12,76 % in zmanjšanje pomnoževanja celične populacije za 7,70 %, kar nazorno prikazuje Graf 1. Lahko povzamemo, da »jabolčni sok« in »mineralna voda« vplivata na rast in preživetje rakavih celic (CaCo-2), in sicer tako, da zavirata njihovo rast in pomnoževanje.

- Oglas -

Na zdravih celičnih kulturah človeških embrionalnih celic WISH pa se pokaže, da pride celo do rahlega povečanja rasti. Učinek »jabolčnega soka« na celice CaCo-2 in celice WISH je obratno sorazmeren. Višja koncentracija »jabolčnega soka« in »mineralne vode« zavira rast in pomnoževanje rakavih CaCo-2 celic, medtem ko zdrave embrionalne WISH celice v rasti in pomnoževanju stimulirata.

Amnionske WISH celice
Slika 2: Amnionske WISH celice z velikimi modrimi (bazofilnimi) jedri in manj zaznavno violično (eoziofilno) citoplazmo. Ob večjem jedru je prisotno majhno mikrojedro (mikromukleus – MN), ki odpira morebitno novost izvajanje MN testa v cito- in/ali genotoksičnih metodah z WISH celicami. Povečava na Leica formatu (24×36 mm) 400 krat.

»Jabolčni sok« in »mineralna voda« se v našem primeru prav gotovo nanašata predvsem na blagodejni učinek in potencialno dopolnilo možnosti krepitve imunskega obrambnega sistema (imuniziranje telesa) pri morebitnem pojavljanju rakastih celic v našem telesu. Učinkovit imunski odziv v katerem vzajemno sodelujejo številne krvne celice in številne kombinacije med molekulami neprestano odkriva abnormalne celice, ki bi utegnile biti rakave in jih tako uniči. Imunski odziv na tumor je zgodnji pojav, da se razkroji večina tumorjev preden nastanejo klinično ugotovljivi.

Rak je večstopenjski proces, ki se razvija in nastaja počasi, saj razvoj obolenja traja 20 in več let, tudi 40. Preprečujemo ga lahko na mnogih stopnjah in prvo obrambo lahko okrepimo zelo zgodaj. Sprememba v obliki, strukturi in funkciji normalne celice v maligno imenujemo transformacija, kjer celica pridobi lastnost neskončnega pomnoževanja, kar je tudi ena od razlik med zdravimi in rakavimi (transformiranimi) celicami.

Vpliv jabolčnega soka in mineralne vode
Graf 1: Vpliv »jabolčnega soka« in »mineralne vode« na rast CaCo-2 celic. Iz grafa je razvidno večje zaviranje rasti rakavih celic (modri stolpci 1-5) v jabolčnem soku in manjše zaviranje rasti rakavih celic (vijolični stolpci) v primerjavi s kontrolo (rumeni stolpci) – doc. dr. Rafko Filipič.

Jabolko ima zelo raznovrstno sestavo: v prvi vrsti vode, fruktoze, glukoze, mineralov in vitaminov; sploh ne smemo zanemariti vitamina C. Kaj je pravzaprav v našem primeru učinkovalo na zaviranje rasti rakavih celic, lahko le predvidevamo. Znano je le, da vse tri količine: rast, pomnoževanje in preživetje celic spadajo pod t.i. prvo ocenitev potencialne antitumorske aktivnosti. Prehajanje ali absorpcija sladkorjev se med rakavimi in zdravimi celicami bistveno razlikuje, kakor tudi metabolizem celične presnove. Znano je, da je razmerje med fruktozo in glukozo v jabolčnem soku v prid fruktoze, nekoliko manjše je v soku hruške, medtem ko je pri kakiju enako, pri breskvi in slivi pa je glukoze več kot fruktoze.

 Naj le poudarim, da so »Jabolčni sok« pripravili v DANA d.d. v Mirni, narejen iz slovenskih jabolk in lastno črpane »mineralne vode«. Visoko kakovost vode je tudi potrdil Univerzitetni institut – Oddelek za okolje Univerze v Roskildu, Danska. Raziskavo pa lahko primerjamo s testiranji škotske mineralne vode Deeside, na celičnih kulturah, opravljeni na inštitutu za biokemijo MF Univerze v Mariboru (Delo – Znanost, 04. jan. 2007: »Potrjeni ugodni učinki škotske mineralne vode).

- Oglas -

Peter Firbas, univ. dipl. biol.,
Zasebni laboratorij za rastlinsko aplikativno citogenetiko, Ljubljana

.

NAJNOVEJŠE