0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeSvetovni dan voda: reciklirajmo odpadne vode

Svetovni dan voda: reciklirajmo odpadne vode

MORDA VAS ZANIMA

Danes obeležujemo svetovni dan voda.  Več kot 80 % odpadne vode, ki nastane zaradi človekovega delovanja, je izpuščenih v reke in morja brez čiščenja ali druge obdelave, kar vodi k onesnaževanju voda. Letošnja tema se zato osredotoča na problem ne – izkoriščanja odpadne vode kot vira obnovljivih snovi, na zmanjševanje količine in ponovno uporabo odpadne vode. Viri vode niso neomejeni, treba jih je skrbno varovati. Eden izmed načinov preprečevanja onesnaženja in varovanja vodnih virov je znižanje deleža neočiščene odpadne vode in povečanje deleža njene ponovne uporabe.

- Oglas -

Svetovni dan voda

1,8 milijard ljudi uporablja onesnažen vir pitne vode

Danes več kot 663 milijonov ljudi, predvsem v državah v razvoju, živi brez vodnega vira v bližini doma, zato morajo do oddaljenega vodnega vira hoditi več ur ali dolgo čakati v vrsti na svoj delež vode. Ti vodni viri so, tudi kot posledica neustreznega ravnanja z odpadno vodo, velikokrat onesnaženi s človeškimi in živalskimi izločki. Zaradi zaužitja onesnažene vode pestijo te ljudi poleg pomanjkanja vode tudi zdravstvene težave.

1,8 milijard ljudi uporablja onesnažen vir pitne vode in ti ljudje so izpostavljeni tveganju za črevesne nalezljive bolezni, kot so griža, trebušni tifus, otroška paraliza. Zaradi onesnažene pitne vode in slabih higienskih razmer, na leto umre 842 000 ljudi.

- Oglas -

Zakaj odpadna voda?

Več kot 80 % odpadne vode, ki nastane zaradi človekovega delovanja, je izpuščenih v reke in morja brez čiščenja ali druge obdelave, kar vodi k onesnaževanju voda.

Zaradi naraščanja števila prebivalstva in povečanega naseljevanja v mestih se količina nastale odpadne vode in njena onesnaženost povečuje. Ponekod po svetu je ravnanje z odpadno vodo neustrezno. Tam večina odpadne vode iz mest, industrije in kmetijstva odteče nazaj v okolje brez čiščenja ali ponovne uporabe.

Po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje, je bilo leta 2014 na javno kanalizacijo in čistilne naprave priključenih 58 % prebivalcev, slab 1 % ljudi je uporabljalo male čistilne naprave, medtem ko so ostali še vedno zbirali odpadno vodo v greznicah. V Sloveniji smo leta 2015 iz javnega kanalizacijskega omrežja v okolje izpustili 89 %prečiščene odpadne vode.

K  povečanju deleža prečiščene odpadne vode v Sloveniji je pripomogla dograditev javnega kanalizacijskega omrežja in izgradnja čistilnih naprav (od leta 2010 do 2015 je bilo novozgrajenih 144 naprav).

- Oglas -

Odpadna voda je lahko tudi vir energije

Voda, ki jo črpamo, se po naši uporabi, transportu, zbiranju in čiščenju vrne v okolje. Odpadna voda je lahko tudi vir energije, mineralnih hranil in ostalih obnovljivih snovi in ni potrebno, da nam predstavlja breme, ki se ga  moramo znebiti. Mineralna hranila, kot so dušikove in fosforne spojine, se v odpadni vodi nahajajo v visokih koncentracijah in so pomembna za rast rastlin. Odvzeta hranila iz odpadne vode bi v ustrezni obliki lahko ponovno uporabili za gnojenje kmetijskih površin.

Recikliranje odpadne vode

Izraz recikliranje večinoma povezujemo z reciklažo papirja, plastenk, pločevink in stekla, vendar lahko recikliramo tudi vodo. Z izrazom »recikliranje vode« je mišljena ponovna uporaba odpadne vode za namakanje, industrijske procese (npr. hladilna voda za delovanje elektrarne), splakovanje stranišč in možno uporabo pri gradbenih delih (npr. mešanje betona). V Sloveniji se za tehnološko vodo v industrijskih procesih večinoma uporablja sveža voda, sledi ji uporaba vode v krožnem sistemu in ponovno uporabljena voda.

NAJNOVEJŠE