Da, prav ste prebrali, saj je bilo pretelko leto dokaj skopo s poročanjem o klimatskih in okoljskih spremembah. Nekoliko se je povečalo zanimanje proti koncu leta, ko je potekala konferenca v Koebenhavnu.

Čeprav so se v preteklem letu odvijale razne konference na to temo in je zanimanje ljudi vse večje, pa sta omenjeni temi pokrivali vsega skupaj le 1,5% medijskega prostora. Lani in predlani pa je bila pokritost večja za 0,2%.


Študija raziskovalcev Pew-ov projekt centra za odličnost v novinarstvu, ki tedensko spremlja medijsko pokritost za 55 mest že zadnijh pet let, je 6. decembra razkrila njihove izsledke.

Seveda je za bralce, ki redno prebirajo takšne strani kot je bodieko.si to skoraj nepredstavljivo, saj so s takšnimi temami na tekočem, vendar pa se je potrebno zavedati, da je na svetu ogromno ljudi, do katerih pa takšne informacije ne pridejo. Zato se je potrebno v tem letu še bolj potruditi potruditi, da bo vedno več ljudi informiranih o teh rečeh. Na našem portalu se bomo vsekakor še bolj trudili razširjati aktualne informacije o temah kot so ekologija, klimatske spremembe, onesnaževanje okolja ter seveda zdrav način življenja.