0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Zdravje & prehranaAli je zdravje zares v naših rokah?

Ali je zdravje zares v naših rokah?

MORDA VAS ZANIMA

Pogosto govorimo o tem, kako pomembno je, da skrbimo za dobro zdravje. Nasveti za ohranjanje oziroma izboljševanja zdravja so sicer zelo koristni, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da je to samo del zgodbe. Naše zdravje namreč ni odvisno samo od nas samih, torej od naših navad in samozaščitnih ukrepov, ampak je v veliki meri pogojeno z okoliščinami, v katerih živimo. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija govori o »družbenih determinantah zdravja«, kamor prišteva neposredne okoliščine, v katere se človek rodi, v katerih odrašča, dela, živi in se stara, obenem pa tudi splošnejše vplive, predvsem vpliv politično-ekonomskega sistema, v katerem živimo in ki pogojuje naše vsakodnevno življenje. Vpliv teh dejavnikov na zdravje naj bi bil precej večji od vpliva naših individualnih odločitev. Po nekaterih ocenah naj bi bilo razmerje med tema dvema vidikoma celo 9 : 1.

- Oglas -

Pravica do zdravstvene oskrbe še zdaleč ni nekaj samoumevnega

Možne so različne kategorizacije družbenih determinant, ki odločajo o našem zdravju. Pogosto se sicer kot eden od najpomembnejših dejavnikov izpostavlja dostopnost (kakovostne) zdravstvene oskrbe, kar je marsikje po svetu še vedno velika težava. To ne velja samo za revnejše države, ampak tudi za države, kot so na primer Združene države Amerike, kjer ne poznajo enotnega zdravstvenega sistema. Zavarovalne premije so pogosto vrtoglavo visoke, tudi osebe, ki so zavarovane, pa morajo za zdravstvene storitve pogosto doplačevati. Trenutno naj bi bil sicer brez kakršnega koli zdravstvenega zavarovanja kar vsak deseti Američan.

Ekonomska negotovost – omejen dostop do zdravih živil in primernega bivališča ter več stresa

V državah, kot so ZDA, je torej dostop do zdravstvene oskrbe tesno povezan s siceršnjo ekonomsko stabilnostjo osebe. Vendar lahko revščina tudi tam, kjer je zdravstvena oskrba sicer razumljena kot ena od osnovnih pravic, močno vpliva na človekovo zdravje. Razpolaganje z zelo omejenimi finančnimi sredstvi močno omeji dostop do zdravih živil, do primernega bivališča (brez težav z vlago ipd.), do dodatkov, ki lahko pripomorejo k boljšemu zdravju, in do drugih dobrin, od katerih je tako ali drugače odvisno, kako zdravi oziroma nezdravi bomo. Ne nazadnje lahko ekonomska negotovost prinese ogromno stresa, kot je znano, pa je kronični stres izjemno nevaren za zdravje.

Pomanjkljiva izobrazba lahko oteži informirano sprejemanje odločitev o lastnem zdravju

Naše zdravje je močno odvisno tudi od kakovosti naše izobrazbe. Ne le da kakovostna izobrazba zmanjša možnosti za življenje v revščini, ampak nam pomaga tudi pri sprejemanju različnih odločitev, povezanih z našim zdravjem. Določene odločitve in navade, ki se zdijo na prvi pogled posledica brezbrižnosti, so lahko v resnici povezane s pomanjkanjem zanesljivih informacij.

- Oglas -

Kako zdravju prijazno je okolje, v katerem se gibamo vsakodnevno?

Zanemariti ne smemo niti vpliva našega neposrednega okolja. Kako onesnažen je zrak na območju, kjer živimo? Kakšna je kakovost vode? Ali smo pogosto izpostavljeni tobačnemu dimu, čeprav sami ne kadimo? Katerim potencialno nevarnim vplivom smo izpostavljeni na delovnem mestu? Ti in še mnogi drugi dejavniki, povezani z okoljem, v katerem se gibamo vsakodnevno, imajo vse prej kot zanemarljiv vpliv na naše zdravje.

Pandemija zaostrila razlike in razkrila, da je nujno upoštevati tudi družbeni vidik

Vse to sicer še ne pomeni, da je individualna skrb za zdravje nesmiselna, vendar je pomembno, da pri tem ne pozabimo na širšo sliko in da ozavestimo dejstvo, da »slabe navade« niso nujno zgolj posledica lenobe. Tudi če ste si morda dolgo zakrivali oči pred tem vidikom, je pandemija poskrbela, da so postale te razlike zelo očitne. Ko govorimo o ukrepih za boljše zdravje, je tako pomembno, da imamo poleg individualnih ukrepov vedno v mislih tudi družbeni vidik in da si prizadevamo za odpravo preprek, zaradi katerih so številni ljudje precej nemočni, ko gre za njihovo lastno zdravje.

.

NAJNOVEJŠE