0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaSolarni ogrevalni sistemi in sončni kolektorji

Solarni ogrevalni sistemi in sončni kolektorji

MORDA VAS ZANIMA

Prihodnost nedvomno pripada obnovljivim virom energije. Njihovih prednosti v primerjavi s fosilnimi viri energije je ogromno.

- Oglas -

Predvsem zato, ker so na voljo lokalno, zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in obenem povečujejo energetsko varnost. Ker gre za enega izmed najhitreje rastočih sektorjev, spodbujajo tudi zaposlenost in razvoj podeželja.

Prednosti obnovljivih virov energije

Poleg tega v primerjavi s fosilnimi gorivi pri njihovi uporabi nastajajo manjše emisije toplogrednih plinov, kar seveda prinaša pozitivne učinke na kakovost okolja, prav tako pa okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe obnovljivih virov energije privlačijo naložbe za obnovo zastarelih tehnologij energije. Ker se prav tako povečuje njihova uporaba, postajajo tudi cenovno dostopnejši, njihova razpršenost in dostopnost pa omogoča boljšo uskladitev rabe energije z lokalnimi potrebami.

Slovenija ima skladno z evropsko direktivo[1] zastavljen nacionalni cilj doseči najmanj 25-odstotni delež rabe obnovljivih virov energije v končni bruto uporabi energije do leta 2020.

- Oglas -

Najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji je lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih pa je razvoj najbolj dinamičen prav pri izkoriščanju sončne energije, ki postaja čedalje bolj nepogrešljiv obnovljivi vir energije.

Sončni kolektorji so lahko dobra naložba

Za namene shranjevanja te vrste energije obstajajo sončni kolektorji, to so naprave, ki sprejemajo sončno sevanje in ga shranjujejo v obliki toplotne energije v hranilniku.

Moč sončnega sevanja na kvadratni meter površine znaša v povprečju približno 1000 vatov, odvisno seveda od vremena, od lokacije in orientacije.

Solarni ogrevalni sistemi

V Sloveniji pade na leto na kvadratni meter v povprečju približno 1200 kWh sevanja, kar je približno enako 120 litrom kurilnega olja, ali pa 120 kubičnim metrom zemeljskega plina.

- Oglas -

Za primerjavo – na področjih blizu ekvatorja, pade na leto na kvadratni meter tudi do 2500 kWh sevanja.

Sončni kolektor segreva sanitarno vodo ali pa vodo za ogrevanje. Obstajajo pa tudi tako imenovani sončni parabolični kolektorji, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije.

Sončni kolektorji so eden izmed najbolj ekoloških (ne izpuščajo emisij) in ekonomičnih načinov segrevanja vode. Z njimi lahko dosežemo do 80 % potreb po topli vodi. Toplo vodo se lahko uporablja za kuhanje, prhanje, ogrevanje prostorov, za pomivalne in pralne stroje. Pri slednjih dveh lahko na ta način prepolovimo porabo električne energije.

Možnost pridobitve sredstev in ugodnega kredita za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema

Vsi tisti, ki želite živeti ekološko, poleg tega pa še prihraniti pri stroških za energijo, boste veseli novice, da lahko prek Eko sklada kandidirate za pridobitev nepovratne finančne spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi.

Gre za javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev, katerega namen je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Za sofinanciranje po tem pozivu obstajajo nekateri posebni pogoji, in sicer lahko za pridobitev finančne spodbude kandidirajo le fizične osebe (in ne denimo tudi samostojni podjetniki).

Vloga za pridobitev sredstev za ta namen mora biti oddana pred začetkom del za izvedbo naložbe, ta pa mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi (gradbenimi, okoljskimi, tehničnimi) predpisi.

Solarni sistem mora vgraditi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo (kar pomeni, da seveda odpade kakršno koli delo na črno).

Višina dodeljenih sredstev lahko znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, a je pri tem nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom, ki se lahko izplača za ta namen.

Sredstva se vlagatelju izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero mu je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

Rok za zaključek naložbe je sicer devet mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Poleg nepovratne finančne spodbude pa lahko vsi tisti, ki se zanimate za sončne kolektorje, oziroma za vgraditev solarnega sistema, zaprosite tudi za odobritev ugodnega bančnega kredita za ta namen.

Kredit se odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ do 20.000 evrov.

Tudi za ta kredit so pogoji zelo ugodni, in sicer se kredit obračunava po obrestni meri v višini trimesečnega EURIBOR-a plus 1,3 %, odplačilna doba pa znaša do 10 let.

Več o možnosti tovrstnega sofinanciranja lahko izveste tudi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si


[1] Direktiva 2009/28/ES

.

NAJNOVEJŠE