Lani smo se prvič lahko potegovali za donacije iz dohodnine, ker smo šele na začetku leta pridobili status društva v javnem interesu. Mnogi ste nas z donacijo iz vaše dohodnine podprli pri naših prizadevanjih in hvala vam. Želimo, da bi vas bilo še več, dragi naši podporniki, zato se ponovno obračamo s prošnjo za donacijo iz dohodnine tiste, ki tega še niste storili, pa verjamete v nas in naše delo.

lajka

Zato vas prosimo, da izpolnite izjavo (https://www.lajka.org/images/lajka_dohodnina.pdf#view=Fit), lahko jo pošljete na naš naslov: Društvo Lajka, Cesta v Mestni log 33, 1000 Ljubljana in jo bomo mi posredovali davčnemu uradu, ali pa jo sami preko e-davkov (https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx, naša davčna številja je 33611386) ali po pošti posredujete pristojnemu davčnemu uradu (pristojnost je vezana na vaše stalno bivališče).

Društvo Lajka ima status društva, ki deluje na področju zaščite živali v javnem interesu. Vsi zavezanci za dohodnino lahko do 31. decembra 2014 oddate zahtevo za namenitev dela dohodnine za leto 2014. Po zakonu o dohodnini namreč lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenite za financiranje splošno koristnih namenov.

Del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, v nobenem primeru ne vpliva na višino preplačane dohodnine, ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene ne izkoristite, to pomeni le, da jo država “spravi v svoj žep” – pobere jo državni proračun.

Poprosite za izpolnitev in pošiljanje izjave v korist našega društva tudi vaše družinske člane, prijatelje in znance.

Brez vaše pomoči in podpore ne bi zmogli, zato hvala, ker vam je mar.