Ekologija & OkoljeKemikalije so povsod

Kemikalije so povsod

MORDA VAS ZANIMA

Strokovnjaki za okoljsko toksikologijo z univerze Baylor so predlagali kompleksnejši pristop k napovedovanju okoljske varnosti kemikalij na podlagi obstoječih podatkov za druge, podobne kemikalije.

- Oglas -

Kemikalije

Za številne kemične snovi, ki jih uporabljamo vsak dan, na primer v sredstvih za čiščenje, barvah ter izdelkih, kot so oblačila, pohištvo in električne naprave, strokovnjaki nimajo dovolj podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenili njihov vpliv na okolje in zdravje človeka. Z namenom izboljšanja upravljanja tveganj, ki jih predstavljajo te kemikalije, in izboljšanja varovanja človekovega zdravja in okolja, je Evropska unija leta 2007 sprejela uredbo o registraciji, ovrednotenju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Proizvajalci in uvozniki morajo svojim nadaljnjim uporabnikom zagotoviti vse informacije o tveganju, ki jih ti potrebujejo za varno uporabo snovi.

Raven varnosti določene kemikalije za okolje in zdravje bi lahko namesto z opravljanjem vedno novih testov, ki se običajno izvajajo tudi na živalih, predvideli z uporabo statističnih in matematičnih modelov. Z njimi je mogoče napovedati toksičnost snovi na podlagi kemijske strukture učinkovin, pojasnjuje dr. Spencer Williams. Modeli napovedovanja toksičnosti naj bi bili zelo uporabni prav za vladne agencije, ki imajo opravka z novimi kemikalijami z nepoznanimi varnostnimi deklaracijami, še dodaja strokovnjak z Baylorja.

NAJNOVEJŠE