0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeKatere smrečice so namenjene za okras in praznovanje?

Katere smrečice so namenjene za okras in praznovanje?

MORDA VAS ZANIMA

Približuje se čas krašenja novoletnih smrečic, nekateri pa ste jih že postavili. Zavod za gozdove Slovenije za označitev gozdnih drevesc, namenjenih za okras v prazničnih dnevih, lastnikom gozdov in nasadov letošnji december izdaja nalepke rumene barve z letnico 2016. Ob tem opozarja na pomen pravilnega ravnanja z gozdovi hkrati pa poudarja, da je pri izbiri okrasnega drevesca z odveč bojazen, da bi z nakupom navadne smrečice z rumeno nalepko škodovali gozdovom.

- Oglas -

Novoletna smreka

Drevo mora biti tudi med prodajo označeno z rumeno nalepko

Okrasna drevesca so po zakonu o gozdovih posekana gozdna drevesca, namenjena za okras ali praznovanje. Najpogosteje se za okrasna drevesca pridobiva drevesca smreke, redkeje jelke in bore. Lastniki gozdov pridobijo nalepke, s katerimi morajo biti drevesca označena med prevozom in prodajo, na zavodu za gozdove skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda.

Nadzor izvaja gozdarska inšpekcija

Do 25 nalepk lahko lastniki gozdov pridobijo brezplačno, za večje število pa morajo odšteti po 27 centov na nalepko. Z rumeno nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena na namenskih plantažah v Sloveniji. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc izvaja gozdarska inšpekcija.

V naslednjih letih pridobivanje smrečic za okrasna drevesca celo zaželeno

Smrečice večinoma pridobivajo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi ter z namenskih nasadov na kmetijskih površinah. Veliko gozdov na območjih, ki so bili v žledolomu najbolj poškodovani, je v fazi pomlajevanja. Večinoma bo obnova teh gozdov potekala po naravni poti, v manjši meri pa s sajenjem sadik gozdnega drevja.  Gozdarji bodo v naslednjih letih usmerjali razvoj teh mladih gozdov k naravnejši drevesni sestavi, kar zagotavlja razvoj stabilnejšega, pred poškodbami po naravnih ujmah in škodljivcih bolj odpornega gozda. Tako bo v naslednjih letih pridobivanje smrečic za okrasna drevesca celo zaželeno na območjih, kjer želijo zmanjšati delež smreke v mladem gozdu. To so predvsem gozdovi v nižinah in na prisojnih legah, kjer se bo smreka naravno pomladila. Pri izbiri okrasnega drevesca je, kot pravijo na zavodu, torej odveč bojazen, da bi z nakupom navadne smrečice škodovali gozdovom.

NAJNOVEJŠE