0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeKako prepoznati pravi ekološki izdelek?

Kako prepoznati pravi ekološki izdelek?

MORDA VAS ZANIMA

Čeprav so se zadnje čase začeli pojavljati številni gostinci, trgovci, kmetje in pridelovalci, ki so začeli svoje ekološke izdelke tržiti kot »suho zlato«, pa je treba priznati, da ekološki izdelki vendarle niso le »hit«, muha enodnevnica, ki jo je moderno kupovati, če hočeš iti v korak s časom.

- Oglas -

Ekološki proizvodi pozitivno vplivajo na zdravje in okolje

Številne znanstvene raziskave že dalj časa dokazujejo, da imajo ekološki proizvodi izjemno pozitiven vpliv na zdravje, poleg tega pa je ekološko kmetijstvo koristno tudi za okolje in živali. Poleg tega je eden glavnih ciljev ekološkega kmetijstva pridelava živil s privlačnimi in pristnimi okusi, s teksturo in z značilnostmi. To se že na ravni konkretne kmetije lahko doseže s prepovedjo rabe gensko spremenjenih organizmov ter strogimi omejitvami rabe pesticidov in sintetičnih gnojil.

Tudi v fazi predelave se je treba držati ekoloških zakonitosti in preprečevati predvsem rabo gensko spremenjenih organizmov, s strogimi omejitvami pri dodajanju kemično sintetiziranih dodatkov.

Ekološki izdelki so večinoma tudi okusnejši. S tem se morda ne bo vsakdo strinjal, vendar pa je za ekološke kmetije znano, da skrbijo za večjo pestrost rastlinskih in živalskih vrst. To pa seveda porabnikom nudi priložnost za uživanje v novih okusih in posledično tudi v kulinaričnih doživetjih.

- Oglas -

Velika prednost ekoloških izdelkov je tudi njihova lokalnost. Ekološko kmetijstvo namreč daje prednost kratkim razdaljam prevoza na trg in posledično sezonskim izdelkom. Ker so tudi tržne poti takih izdelkov zelo lokalne, denimo krajevne kmečke tržnice ali stojnice ob cesti, se ohranja tudi svežina tovrstnih izdelkov.

Kako torej prepoznati pravi ekološko pridelani proizvod?

Znano je, da so se tudi pri nas že pojavljali proizvajalci, trgovci, uvozniki in gostinci, ki so svoje izdelke označevali za ekološke, čeprav to v resnici niso bili, saj jim je manjkal kakšen element (ali celo več), ki se zahteva, da je neki proizvod uradno priznan kot ekološki.   

V evropski in slovenski zakonodaji je sicer natančno določen način nadzora nad ekološkimi proizvodi. Vsi pridelovalci in uvozniki, ki želijo živila prodajati z oznakama »ekološko« ali »biološko«, se morajo namreč prijaviti v sistem nadzora.

Ta sistem nadzora se prav zdaj še izboljšuje, saj bodo morale biti pošiljke uvoženih ekoloških živil opremljene z elektronskimi potrdili, ki bodo dodana v tako imenovani računalniški sistem »Traces«, ki je namenjen sledenju premikov prehrambnih izdelkov znotraj EU. Na ta način se bo zagotovila še boljša sledljivost izdelkov, zmanjšala pa se bo tudi možnost za različne goljufije.

- Oglas -
Izdelki iz ekološke pridelave

Nadzor ekoloških proizvodov izvajajo pooblaščene nadzorne organizacije, ki jih v Sloveniji imenuje in nadzoruje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. Uprava za varno hrano kot nadzorni organ bo lahko denimo prek sistema »Traces« natančno sledila poti vsake pošiljke in še hitreje ukrepala v primeru kršitev. 

Za kmetijske pridelke in izdelke, ki ustrezajo predpisanim zahtevam zakonodaje, nadzorne organizacije izdajo ustrezen certifikat. Gre za uradni dokument, ki potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov in živil.

Nadzorni pregledi ekoloških izdelkov potekajo enkrat letno, in če ne ustrezajo več strogim standardom ekologije, jim lahko pristojna organizacija kadarkoli tudi odvzame omenjeni certifikat.  

Na ekološkem proizvodu morajo biti vselej navedeni ime pridelovalca, njegov naslov oz. kraj, kjer so bile sestavine pridelane (denimo kmetijstvo EU, lahko tudi ime posamezne države), šifra nadzorne organizacije, ki je pridelavo oz. predelavo nadzirala ter izdala certifikat, evropski logotip za ekološko kmetijstvo (od 1. julija 2010 je v Evropi obvezen enotni znak za vse proizvode, ki so bili pridelani oz. predelani v skladu z Uredbo EU o ekološkem kmetijstvu).

Poleg tega so lahko proizvodi označeni še dodatno z nacionalnim uradnim zaščitnim znakom »ekološki« ali z okrajšavama »eko« ali »bio«.

Kmetijski pridelki oz. živila so lahko označeni še z dodatnimi blagovnimi znamkami, na primer: Biodar, Demeter, Naturland ipd.

Biodar jenajbolj razširjena kolektivna znamka za eko živila slovenskega porekla. Zveza Biodar ima svoje lastne standarde, ki so v določenih zahtevah celo strožji od slovenske in EU-zakonodaje.

Demeter je mednarodni znak za živila, ki ustrezajo standardom biološko-dinamične pridelave in predelave.

Naturland pa je znak mednarodnega združenja za ekološko pridelavo, ustanovljenega leta 1982, s sedežem v Graefelfingu, v Nemčiji. Gre za zelo priznano in ugledno organizacijo.

Nadzor in kršitve pri označevanju

Samo označevanje živil nadzoruje Inšpekcija za kakovost živil v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, in sicer pregleduje, ali so izpolnjene zahteve glede označevanja živil, poleg tega pa tudi ugotavlja nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti proizvodov in njihove predpisane kakovosti.

Med težje kršitve se denimo šteje, kadar blago ni označeno, ne dosega minimalne kakovosti oziroma kadar je v prodaji velika količina blaga z nepravilnostmi in se le-te ponavljajo.

Za lažje kršitve pa gre, če manjka ena oznaka ali ta ni pravilna oziroma kadar je količina blaga z nepravilnostmi majhna. 

V evropski in slovenski zakonodaji je sicer natančno določen način nadzora nad ekološkimi proizvodi. Vsi pridelovalci in uvozniki, ki želijo živila prodajati z oznakama »ekološko« ali »biološko«, se morajo namreč prijaviti v sistem nadzora.

.

NAJNOVEJŠE