0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

RubrikeArhiv OglasovTi letaki se bodo spremenili v prave marjetice

Ti letaki se bodo spremenili v prave marjetice

MORDA VAS ZANIMA

Če ste že ali pa boste v naslednjih dneh naleteli na letak, ki vas opominja, da imamo samo en planet, ga nikar ne zavrzite. Narejen je namreč iz papirja, iz katerega bodo pognale marjetice!

- Oglas -

Bistvo ni zgolj v sporočilu, pač pa tudi v dejanju

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE sodelujejo številni partnerji iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja, ki izvajajo različne dogodke, srečanja in aktivnosti v živo, vse to pa seveda zahteva učinkovita komunikacijska orodja. Partnerji projekta so pri tem postavljeni pred izziv: širjenje ozaveščenosti o pomembnosti prehoda v nizkoogljično družbo vendarle ne more potekati na račun podiranja dreves. Kako torej ozaveščati brez onesnaževanja?

Iz odpadka v uporaben izdelek

Partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so tako v sodelovanju z Inštitutom za celulozo in papir iz Ljubljane (ICP) ustvarili t.i. trajnostni letak iz papirja, narejenega iz vlaken tujerodne, sicer invazivne rastline. Gre za Japonski dresnik, ki je pri nas znan po tem, da s svojo hitro in gostjo rastjo siromaši pestrost domačih vrst in kot tak predstavlja grožnjo naši biotski raznovrstnosti. »Za projekt smo iz mešanice svežih celuloznih vlaken iglavcev in vlaken japonskega dresnika izdelali papir, ki smo mu dodali semena marjetic«, razloži Gregor Lavrič iz Inštituta za celulozo in papir, ki izpostavlja, da je bil velik izziv predvsem tisk letakov. »Na podlagi izkušenj, znanja in testiranj smo izbrali tiskarsko tehniko, ki je zagotavljala dovolj kvalitetne odtise in je omogočala tiskanje sorazmerno zelo strukturiranega papirja, ob tem pa ni smela vplivati na kaljivost semen v strukturi papirja,« še dodaja.

Preberi, postavi na zemljo in zalij

Marsikdo trdi, da so letaki v resnici nepotrebni. Toda če bi vam nekdo povedal, da se lahko spremenijo v rože, bi si nemara premislili. Če torej naletite na letak projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ga preberite, položite na zemljo, dodajte nekaj vode in pustite, da se s pomočjo sonca spremeni v številne marjetice.

- Oglas -

Vsako dejanje šteje, vsak dan

Tudi v Sloveniji na marsikaterem področju obstajajo številne trajnostne rešitve. Ko boste torej naslednjič razmišljali o tisku letakov ali brošur, se pogovorite s svojim tiskarjem in poskušajte najti najbolj trajnostno ter do okolja prijazno možnost. Imamo samo 1 planet!

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb. Projekt LIFE IP Care4Climate (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu: www.care4climate.si.

.

NAJNOVEJŠE