Linija Natur aktiv dviguje standarde na področju eko izdelkov

Hrana spada med osnovne človekove potrebe in v prav vsaki kulturi sveta zavzema posebno mesto. Vedno znova jo znamo narediti zanimivo, jo »na novo odkriti« in ustvariti kulinarične trende, ki oblikujejo naš okus. Okoli nje se pletejo družinske in prijateljske vezi, pišejo se spletni dnevniki, ocenjujejo restavracije in njeni chefi. Danes so (zdravi) recepti »in«, hrana pa je z upoštevanjem trajnostnega vidika postala veliko več kot zgolj dobrina, ki zadovoljuje osnovno človeško potrebo.

Hofer Natur aktiv izdelkiPri Hoferju si v duhu sodobnega časa prizadevajo ekološko vedno bolj ozaveščenemu potrošniku, ki se kljub pomanjkanju časa želi prehranjevati bolj zdravo in v ta namen vse pogosteje posega po zdravih in okolju prijazno pridelanih živilih, stati ob strani z izbrano ponudbo ekoloških izdelkov. Tako že od leta 2006 pod lastno visokokakovostno blagovno znamko Natur aktiv kupcem ponujajo izbrane izdelke ekološke pridelave. Svoj nabor na želje kupcev tam, kje je to mogoče, nenehno širijo in dopolnjujejo, tako danes v okviru blagovne znamke Natur aktiv prodajajo že več kot 100 različnih izdelčnih skupin …

Kakovost in neoporečnost (ekoloških) živil sta pri Hoferju samoumevni. Vzpostavljen imajo zelo strog sistem zagotavljanja kakovosti živil, v izbranih izdelčnih skupinah so kriteriji celo strožji od slovenskih in evropskih predpisov. Vsi Hoferjevi izdelki so skladni z določili Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, ustreznost pa preverjajo organi, pooblaščeni za nadzor ekološke ustreznosti izdelkov.

Vse od uvedbe ekološke blagovne znamke Natur aktiv tesno sodelujejo z neodvisno zunanjo organizacijo za zagotavljanje kakovosti ARGE Bio. Tako kontrole izdelkov kot dobaviteljev se izvajajo redno in nenapovedano. Z vzpostavljenim sistemom nadzora nad določili vse do ravni pridobivanja surovin pa dodatno zagotavljajo, da so visoka merila izvajanja uredb upoštevana tudi zunaj Evropske unije.

PREBERITE TUDI:  Pater Simon Ašič – njegovi nasveti bodo pomagali tudi prihodnjim rodovom

Njihove lastne blagovne znamke Hoferju omogočajo neposreden vpogled v kakovost vzdolž celotne nabavne verige, obenem pa tudi popoln nadzor nad ceno. Tako Hofer kupcem dnevno zagotavlja široko ponudbo izdelkov najvišje kakovosti po najnižji možni ceni, kar velja tudi za ekološke izdelke Natur aktiv.

Več o Hoferjevi liniji Natur aktiv si lahko preberete na spletni strani www.hofer.si.