Kompostiranje za naravi prijaznejši vrt

»Prav v kmetijstvu se pokaže, da se morajo potegniti iz duhovnosti sile, ki so danes povsem neznane in nimajo svojega pomena le v tem, da postane kmetijstvo na primer malo boljše, temveč imajo pomen v tem, kako se bo življenje ljudi na Zemlji v fizičnem smislu sploh lahko nadaljevalo.« »Zdrava kmetija bi morala tisto, kar sama potrebuje, tudi iz sebe pridelati.«

Rudolf Steiner; Temelji uspešnega kmetovanja v očeh duhovne znanosti

Kompost
S kompostiranjem ne skrbimo le za lepoto in rodovitnost rastlin na domačem vrtu, pač pa z njim tudi varujemo naravo. Od uvedbe uredbe o ločevanju odpadkov julija 2011 s kompostiranjem tudi varčujemo.

Odredba, ki jo v nekaterih evropskih državah poznajo že leta, določa, da morajo vsa gospodinjstva biološko razgradljive odpadke zbirati ločeno. V primeru, da imate vrt, lahko biološke odpadke kompostirate kar sami in tako prihranite pri stroških za zbiranje in odvoz odpadkov v kompostarne. Kompostiranje je najbolj naraven način bogatenja prsti. Kompost, ki je pravilno pripravljen, vsebuje or¬gan¬ske sno¬vi, hu¬mu¬s, ma¬kro- in mi¬krohra¬nila, vi¬ta¬mi¬ne in hor¬mo¬ne. Kompost so poznali že v času zgodnjih Rimljanov, danes pa je nujen pripomoček ekoloških kmetovalcev. Tudi tako imenovano biodinamično poljedelstvo, ki ga je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja razvil Rudolf Steiner, temelji na kompostiranju. Steinerjeva metoda kmetovanja temelji na misli, da je treba kmetijstvo razumeti kot avtonomen organizem. Kmetijstvo mora biti uravnovešeno v različnih funkcijah ter hkrati delovati v sožitju z okoljem. Zdrava rastlina je namreč rezultat ravnovesja med silami ozračja in vesolja iz okolice ter zemeljskimi silami, ki prihajajo iz tal.

Gnojenje

Rastline za zdravo rast potrebujejo pravo ravnovesje hranilnih snovi. Da bi jim jih priskrbeli, moramo zanje izbrati pravo gnojilo. Gnojilo dodajte rastlini takrat, ko jo sadite, potresite ga po gredicah kot sezonski dodatek ali pa z redko raztopino gnojila pognojite mlade sadike. Z raztopino lahko tudi pospešite rast rastlin med sezono rasti. Kadar rastlini primanjkuje hranilnih snovi, se to pokaže na njeni zunanjosti. Znaki pomanjkanja so pokvečena in zakrnela rast, rumeni ali lisasti listi, ožgani robovi listov, prezgodnje dozorevanje, venenje ali slaba rast korenin. Idealna zemlja za rastline je ilovica, ki vsebuje razpadle organske snovi ali humus. Zdrava zemlja je ravno prav kisla ali bazična – raven Ph se mora gibati med 5 in 7. Pravilno pripravljen kompost je idealno gnojilo, če ga pripravimo sami, pa imamo tudi popoln nadzor nad njegovo sestavo. Eko pridelki namreč zahtevajo eko kompost.

Kemični elementi v prsti

Primarni elementi:
Dušik
Pomemben je za rast listov, stebel in sadežev. Zelišča, ki jih gojite zaradi listov, potrebujejo dodatno mero dušika v zemlji.

Fosfor
Sodeluje pri oblikovanju celic in kemičnih reakcijah, ki potekajo pri rasti in razmnoževanju. Spodbuja rast in razvoj korenin, semen, cvetov in sadežev.

Kalij
Izboljšuje kakovost svetov in sadežev. Krepi zdravje rastline, steblo in debelino celic ter pomaga pri gibanju vode skozi rastlino, zaradi česar je rastlina odpornejša proti škodljivcem, bolezni, suši in vročini.

Sekundarni elementi:

 • – kalcij
 • – magnezij
 • – žveplo

Dodatni elementi:
železo, mangan, bor, baker, cink, molibden.

Kako kompostirati?

Trgovine ponujajo različne vrste kompostnikov. Večinoma so narejeni iz plastičnih materialov. Sami si lahko kompostnik naredite iz lesa. Pri izdelavi kompostnika imejte v mislih, da boste morali nekako doseči spodnje plasti v posodi. Ta problem lahko rešite z vratci ali z loputo. Na dno kompostnika naložite plast prodnikov. Idealen prostor za kompostnik je na senčnem in vlažnem mestu vrta, saj biološki odpadki za razkrajanje potrebujejo vlago. Dobro je, da stoji kompostnik na mestu, iz katerega boste z lahkoto dostopali iz kuhinje (večina odpadkov, primernih za kompostiranje, bo nastala prav tu), hkrati pa je dovolj daleč od točk, na katerih se zadržujete, da vas neprijeten vonj, ki nastaja pri razkrajanju, ne doseže.

Kompostiranje in sestava komposta
Kvaliteten kompost lahko nastane le ob primerni zračnosti in vlagi. V pomoč prvi dodajajte kompostu papirnate odpadke, kot so tulci toaletnega papirja.

Sestava komposta

Kompost nastane ob razgradnji rastlinskega materiala s pomočjo encimov, ki jih proizvajajo mikroorganizmi. S kompostom bogatimo zemljo in na ta način hranimo rastline, ki tam domujejo. Zemljišče, obogateno s kompostom, je tudi bolj odporno proti eroziji prsti in ima večjo kapaciteto za zadrževanje vlage. Kvaliteta komposta je neločljivo povezana z raznolikostjo sestavin, iz katerih je narejen. Paziti moramo, da so sestavine, iz katerih kompost nastane, ekološko neoporečne. Če uporabljate kompost iz kompostarn komunalnih podjetij, se morate zavedati, da kompostarna ne more popolnoma nadzirati vsebine komposta. To pomeni, da je takšen kompost primeren zgolj za gojenje rastlin, ki jih ne nameravate uživati, oziroma sploh ni primeren, v primeru, da gojite rastline, ki niso za uživanje, in tiste, ki so na isti površini. Dober kompost vsebuje uravnoteženo kombinacijo gradiv, iz katerih nastaja dušik, in tistih, iz katerih nastaja ogljik. Prva so običajno zelene barve ali pisani in mokri, drugi rjave barve in suhi. To pomeni, da mora dober kompost vsebovati količino bioloških odpadkov teh dveh barv v razmerju 25–30 : 1. Kvaliteten kompost lahko nastane le ob primerni zračnosti in vlagi. V pomoč prvi dodajajte kompostu papirnate odpadke, kot so tulci toaletnega papirja. Poleti (ob hudi vročini) kompost polivajte z vodo, da se ne izsuši. Proces prehoda bioloških gradiv v kompost traja približno eno leto.

Kdaj kompost ne nastane?

Proces kompostiranja mora biti pravilen, sicer kompost ne bo nastal. To pomeni, da morate biti vse leto pozorni na to, kaj se dogaja v kompostniku. Kup mora oddajati toploto ob razpadanju. Ker je topel, je zelo pomembno, da dobiva dovolj zraka in vode. Pazite tudi, da zraka ali vode ni preveč, saj boste na ta način upočasnili kompostiranje. Kompostiranje se lahko ustavi, če pridejo v kompostnik povzročitelji bolezni ali neželena semena. Slednjih škodljivcev se znebimo tako, da kompost pokrijemo s folijo ali z dodajanjem manjših količin človeškega urina. Ključni za nastanek komposta so živalski organizmi. Pri nastanku komposta pomagajo mikroorganizmi, kot so bakterije, aktinomicet (razgrajuje papirnate izdelke), glive-plesni in kvasovke, praživali in kotačniki. Bolj ko je prisotnost mikroorganizmov uravnotežena, hitrejše nastaja kompost. Koristni gostje kompostnikov so deževniki, ki zaužijejo in prebavijo delno kompostiran material, zračijo kompost in pomagajo pri odtekanju vode.

Kaj lahko mečete na kompostni kup?

 • olupke
 • obrezke zelenjave, sadja
 • čajne vrečke
 • kavno usedlino
 • pokošeno travo
 • listje
 • slamo
 • žaganje
 • kosti

Česa ne smete metati na kompostni kup?

 • živalskih iztrebkov
 • ostankov mlečnih izdelkov
 • mesa
 • kuhane hrane
 • kosti
 • maščob
 • čebule
 • citrusov

OPOMBA: Neposredno sajenje v kompost ni priporočljivo. V mešanici z zemljo naj ga bo med 20 in 25 odstotkov.

A. J., foto: Dreamstime

Kliknite na ← → za premikanje