Kompost – katere so prednosti uporabe?

Pred ponovnim obdobjem obsežnejšega gnojenja (jesen) na vaših vrtovih in njivah vas želimo spomniti na koristi uporabe enega izmed naravnih gnojil – komposta. Ne glede na to ali boste kompost pridelali sami ali ne, njegova uporaba je na vrtu vselej dobrodošla.

Kaj je kompost?

Kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material z več kot 15% organske snovi, ki nastane pri kompostiranju (Ur. l. RS, št. 99/13).

Kompost

Koristi uporabe komposta

Zahvaljujoč številnim koristnim lastnostim komposta, je izjemno široko uporaben za gnojenje. Mnogi poudarjajo njegov vpliv na bujno rast rastlin zaradi njim dobro dostopnega dušika, ki ga kompost vsebuje in visoke vsebnosti organske snovi, humusa. Dodajanje komposta zemlji izboljša fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal. V naslednjih vrsticah bomo podrobneje opisali o čem točno je govora.

Kompost izboljša fizikalne lastnosti tal

Uporaba komposta vpliva na teksturo tal. V prsti, ki je pretežno glinena, bo dodajanje komposta izboljšalo dostopnost vode in zraka rastlinam. Vrt oz. njivo boste lažje obdelovali, saj bo zemlja manj zbita, bolj porozna. V bolj peščenih tleh, bo dodajanje komposta omogočilo boljše zadrževanje vode v tleh.

Kompost izboljša kemijske lastnosti tal

Dodajanje komposta ima vpliv na pH tal. Če bomo kislim tlem dodajali kompost, se bo pH uravnovesil oz. stabiliziral. Zelo kisla z določeno vsebnostjo težkih kovin so lahko problematična, saj se nekatere kovine zaradi nizkega pH lažje izločajo v okolje in so splošno rastlinam bolj dostopne. Z dodajanjem komposta se izločanje težkih kovin zmanjša ali celo prepreči. Navsezadnje so kisla tla lahko problematična tudi, ker na njih uspava le omejeno število rastlinskih vrst. Z dodajanjem komposta bomo lažje vzgojili rastline, ki niso zgolj acidofilne (»imajo rade« kislo prst). Če prsti dodamo kompost, s tem izboljšamo tudi izmenjavo kationov (ang. cation exchange capacity). To pomeni, da kompost zadrži hranila v prsti dlje, njihov prevzem od rastlin pa je učinkovitejši in manj podvržen izpiranju zaradi padavin. Večina rastlinam dostopnih hranil je vezanih v organsko snov (ali humus).

Kompost v prsti zagotavlja zadostno količino hranil, makro in mikronutrientov. Dobrodošel je kot samostojno gnojilo ali kot dodatek drugim gnojilom, da izboljša njihovo učinkovitost, omogoča postopno sproščanje hranil ipd.

Kompost izboljša biološke lastnosti tal

S kompostom vnesemo v tla organizme, ki so pomembni za življenje v njih. So esencialni za produktivnost oz. rodnost tal in za zdravje rastlin. Aktivnost organizmov temelji na prisotnosti organske snovi. Organizme v tleh sestavljajo predvsem bakterije, praživali, aktinomicete in glive. Koristni organizmi so vselej prisotni v zdravih tleh, vnesemo jih tudi s kompostom. So zelo pomembni pri razgradnji organske snovi, kar vodi do tvorbe humusa in rastlinam dostopnih hranil. Vnos komposta v tla tudi preprečuje določene bolezni rastlin prav zaradi vnosa dodatnih organizmov, ki zatirajo nekatere patogene, kateri se lahko razširijo na rastlinah. Posledično se zmanjša potreba po uporabi kemičnih pesticidov. Zaradi uporabe komposta so rastline bolj zdrave in močnejše ter s tem odpornejše proti škodljivcem.

Ostale prednosti in načini uporabe komposta

  • Mikroorganizmi prisotni v kompostu razgrajujejo nekatere sicer težko razgradljive organske strupe. Zaradi tega kompost uporabljajo npr. pri bioremediaciji tal, ki so onesnažene z nafto ali njenimi derivati.
  • Kompost uspešno uporabljajo pri obnovi mokrišč.
  • Kompost uspešno uporabljajo na področjih, ki jim grozi erozija.
  • Uporaba komposta vpliva na manjši izpust toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi proizvodnje kemičnih  gnojil in preprečuje izločanje strupenih substanc iz teh gnojil v prehranjevalno verigo. S prioritetno uporabo komposta kot gnojilo namesto mineralnih gnojil tudi privarčujemo.
  • Uporaba komposta pomeni manj neprijetnih vonjav iz vašega vrta v primerjavi z uporabo večine ostalih organskih gnojil. Zrel kompost ima prijeten vonj po gozdni stelji.
Kliknite na ← → za premikanje

DELI
Mateja Založnik
Univ. dipl Ekologinja in avtorica številnih praktičnih nasvetov in prispevkov na portalu Bodi eko.